SRP om Den Første Opiumskrig 1840-1842 i Engelsk og Historie

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 12
  • 31
  • 9384
  • PDF

SRP om Den Første Opiumskrig 1840-1842 i Engelsk og Historie

Dette Studieretningsprojekt (SRP) handler om den første opiumskrig i 1840-1842.

Opgaven indeholder en redegørelse af årsagerne og handelsforholdene mellem Kina og England op til opiumskrigen.

Herefter en analyse af to debatindlæg i det engelske parlament lige ved udløsningen af krigen, der involverer debatten om hvorvidt man burde gå i krig.

De to indlæg:

- Thomas Babington Macaulay War with China, 7. april 1840
- William Ewart Gladstone War with China - adjourned debate, 8. april 1840

Analysen har til hensigt at besvare britiske interesser i krigen. Hertil indeholder opgaven en diskussion af Kina og Englands syn på handel samt mere specifikt på opiumshandlen.

Til sidst indeholder opgaven en vurdering af den første opiumskrigs konsekvenser.

Analysen er en kildekritisk og retorisk og stilistisk analyse af debatindlæggene.

Studienets kommentar

En velskrevet opgave til stor inspiration, hvis man på den ene eller anden måde beskæftiger sig med opiumskrigen.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Baggrunden for opiumskrigen
Riget i midten, og det andet.
Canton Systemet
De engelske interesser
Opiumshandlen
Konfrontationen
1. Delkonklusion
Debatten hjemme i England
Krigsministerens forsvar
Oppositionens angreb
To lande og to holdninger
Kinas syn på handlen
Englands syn på handlen
Delkonklusion
De ”ulige-traktater”
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning

Op mod 1800-tallet var der stor efterspørgsel efter te på det engelske marked. England havde hidtil erhvervet te ved handel med Kina. Kina og England havde dog to vidt forskellige syn på handel og verdenen omkring dem. Det var et isolerende Kina og et imperialistisk ekspanderende England, der mødtes. Handelen i Kina foregik alene på kinesiske vilkår. Den store efterspørgsel efter te i England blev aldrig udlignet af en kinesisk efterspørgsel på engelske varer. Englænderne skulle betale med sølv. Dette skabte en skæv handelsbalance til fordel for Kina. Der måtte findes en løsning, hvorpå man kunne følge med efterspørgelsen på te, hvis man ville ekspandere handelen. Som handelsvare kom opium ind i billedet. Dette frembragte en række af konflikter mellem Kina og England.
I denne opgave har jeg først redegjort for de handelsforhold, der fandt sted mellem Storbritannien og Kina op til opiumskrigen. Derudover har jeg redegjort for de udløsende årsager til opiumskrigens udbrud.
For at give et svar på briternes syn og interesse i opiumskrigen har jeg valgt at benytte mig af to debatindlæg fra parlamentsdebatten, der foregik kort efter krigens udbrud. Af de to kilder har jeg ekstraheret det væsentligste. Jeg har først karakteriseret kilderne i form af tid, sted og person, og grundlag for kildens udformning. Jeg har herefter analyseret deres hovedsynspunkter med fokus på retoriske og stilistiske virkemidler, for at fremme deres motiv overfor modtageren. Derefter er kildernes synspunkter vurderet og virkemidlerne er taget i betragtning i den kildekritiske analyse. Kilderne er vurderet med henblik på at belyse briternes syn på og interesse i krigen. Efter de individuelt er analyseret er de også holdt op mod hinanden, for at give en samlet karakteristik af det britiske syn og interesse i krigen.
Til sidst har jeg valgt et uddrag kilder, der belyser de to landes syn på handel, samt mere specifikt opiumshandel. Jeg har uddraget citater, som jeg har holdt op mod hinanden for at opnå en karakteristik af deres syn på og forhold til opiumshandlen.
I vurderingen af opiumskrigens konsekvenser har jeg kigget på, hvad den direkte følge er. Derefter har jeg vurderet, ud fra en række af efterfølgende hændelser, hvad krigen har medført af langsigtede konsekvenser... Køb adgang for at læse mere

SRP om Den Første Opiumskrig 1840-1842 i Engelsk og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.