SRP: Imperialisme i Sydlige Afrika i Engelsk og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 25
 • 8437
 • PDF

SRP: Imperialisme i Sydlige Afrika i Engelsk og Historie

SRP om Imperialismen i det Sydlige Afrika, skrevet i fagene Engelsk A og Historie A, som bl.a. analyserer "The Grass is Singing" af Doris Lessing, og hendes forhold til det britiske kolonistyre. I historie fokuserer jeg på koloniseringen af Afrika, af stormagten Storbritannien.

Lærers kommentar

Meget flot engelsk del, men historiedelen var mindre god.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Analyse og fortolkning 3-5
- Marys udvikling 5-8
- Marys forhold til de sorte 8-10
- Mary kontra samfundet 10-11
- The Colour Bar 11-13
Koloniseringen i det sydlige Afrika 13-14
Cecil Rhodes og koloniseringen 14-15
De forskellige opfattelser af årsagerne til koloniseringen 16-19
Konsekvenserne af koloniseringen på kortere og længere sigt 20-22
Konklusion 23
Litteraturliste 24-25
Bilag 1 26-27
Bilag 2 28-29
Bilag 3 30-31
Bilag 4 32-33
Bilag 5 34-35
Bilag 6 36-37
Bilag 7 38-39
Udleverede bilag 40

Uddrag

Indledning:
Emnet, der arbejdes med i følgende opgave, er imperialismen i det sydlige Afrika med ”The Grass Is Singing” som hovedværket i engelsk.

I dette projekt bliver der givet en analyse og fortolkning af ”The Grass Is Singing” skrevet af Doris Lessing. Analysen og fortolkningen har særligt fokus på Mary, som er romanens hovedperson. Derudover bliver der givet en analyse af Doris Lessings holdning til det britiske kolonistyre i det sydlige Afrika.

I opgavens historiedel bliver der redegjort for den engelske kolonisering i det sydlige Afrika og en vurdering af årsagerne til koloniseringen. Til slut diskuteres konsekvenserne af koloniseringen på kortere og længere sigt helt op til nutiden.

Analyse og fortolkning af ”The Grass Is Singing”

Romanen ”The Grass Is Singing” er skrevet af Doris Lessing i 1950. I 2007 fik Lessing nobelprisen i litteratur for sit forfatterskab.
Lessing boede med sin familie på en farm i den britiske koloni Sydrhodesia (nu Zimbabwe) fra 1925-1949. Det var her, hun fik inspiration til at skrive sine bøger - herunder ”The Grass Is Singing”.
Lessing blev på et tidspunkt medlem af en kommunistisk gruppe . Hendes politiske ståsted har uden tvivl haft betydning for hendes holdning til koloniseringen. Hun var kommunist og gik derfor ind for, at alle var lige, og det var ikke tilfældet i det sydlige Afrika under kolonistyret.
”The Grass Is Singing” er ikke et politisk manifest. Lessing taler ikke direkte for eller imod kolonistyret. Men i sin bog får hun alligevel indirekte beskrevet sin holdning til kolonistyret.
I bogen bliver ingen af de hvide fremstillet som værende sympatiske: Mr. Slatter f.eks. er gennem hele bogen skildret som en umenneskelig person over for de sorte. Nogle af de sorte bliver derimod beskrevet mere positivt. Og den måde, som hun beskriver forholdet mellem de sorte og de hvide på, gør, at man får sympati for de sorte, fordi de hvide behandler dem på en umenneskelig måde. Gennem bogens hovedperson, Mary, får Lessing også indirekte beskrevet sin holdning til kolonistyret gennem den udvikling, som Mary gennemgår. Mary er i starten af historien hård og umenneskelig i sin omgang med de sorte på farmen. Men med tiden ændrer hendes forhold til Moses sig, og man begynder at ændre opfattelse af Mary, og man får en indsigt i, at de sorte er mennesker på samme måde som de hvide. Ubevidst bliver vi påvirket af den måde, som hun skildrer romanens personer på.
Så selv om Lessing ikke direkte udtrykker sin holdning til kolonistyret, er man ikke - efter at have læst bogen - i tvivl om, at hun er imod kolonistyret og ikke ønsker dets opretholdelse.
Men hvis hun var modstander af kolonistyret, hvorfor skrev hun så ikke et manifest i stedet for? Mit bud er, at hvis hun skrev et manifest, ville bogen ikke blive læst af så mange, og dermed ville hun ikke få mulighed for at komme så bredt ud med sine holdninger og sit budskab.
Så generelt set er Lessings budskab med bogen at vise kolonistyrets svagheder, hvordan englænderne herskede, og hvordan de behandlede den oprindelige befolkning. Marys personlige udvikling kan ses som et symbol på, hvordan kolonistyret stille og roligt falder fra hinanden. Lessing har også villet vise, hvordan den sorte befolkning fik nok af de hvide, og at de hvides behandling af de sorte på sigt ikke var uden konsekvenser. Konsekvensen bliver at de sorte gør oprør... Køb adgang for at læse mere

SRP: Imperialisme i Sydlige Afrika i Engelsk og Historie

[4]
Bedømmelser
 • 30-11-2013
  GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD OPGAVE.
 • 06-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  en god opgave, dog mangler der lidt
 • 20-06-2015
  omg så fantastiskkkkkkk
 • 09-04-2015
  godt kan bruges, tak