SRP om Branding og neuromarketing i et etisk aspekt

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Engelsk A)
  • 12
  • 25
  • 7428
  • PDF

SRP om Branding og neuromarketing i et etisk aspekt

Studieretningsprojekt skrevet i Engelsk og Afsætning om Branding og neuromarketing.

Med fokus på neuromarketingens opståen er der i opgaven en redegørelse for brandingens udvikling gennem tiden for at opnå en overordnet forståelse af branding som et nuanceret begreb under konstant udvikling.

Et væsentligt mål med opgaven er at finde ud af, hvordan markedsføringsteknikken foregår i praksis med udgangspunkt i det amerikanske marked:

- Hvordan benytter virksomhederne sig af denne teknologi til at påvirke forbrugernes købsadfærd?

- Hjælper teknikken til at tilgodese forbrugerens behov og ønsker, eller er den med til at danne et behov, som ikke eksisterede i forvejen? Hvis sidstnævnte er tilfældet, hvilke moralske dilemmaer forårsager dette?

I den sidste del af opgaven følger en diskussion og vurdering af de etiske problemstillinger ved brugen af neuromarketing. Her søges svar på, hvorvidt neuromarketing er manipulerende og derved etisk uforsvarlig med henblik på om markedsføringsloven bør revurderes i forsøg på at skærpe forbrugerens retssikkerhed.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Brandingens facetter gennem tiden 2
Branding i et historisk perspektiv 2
Købeknappen – når hjerneforskning møder marketing 3
The Black Box og neuromarketing i praksis 5
Stimuli 6
Sansebaseret stimuli – lugten af brands 6
Når frygten spiller ind 7
Organisme 8
Late-Lifers 9
Mid-Lifers 10
Teens 11
Respons 12
Hvad nu hvis… 12
Jeg vil have det samme som hende 12
Neuromarketing i et etisk aspekt 14
Etik og moral 14
Making Ads That Whisper to the Brain 15
Konklusion 20
Bibliografi 21

Uddrag

"Vores tankevirksomhed er altså overvejende irrationel, hvilket alverdens annoncører ganske enkelt kan drage fordel af. Med det forholdsvis nyopståede fænomen får virksomhederne direkte adgang til købehjernen – om vi vil det eller ej. Vi lever i en verden, hvor vi bliver udsat for markedsføring konstant – bevidst eller ubevidst. Ifølge en artikel fra Politiken (2009) benytter 17 af verdens største 100 virksomheder allerede neuromarketing som en del af deres brandingprocess. Ligeledes fremgår det af artiklen, at 3 ud af 4 indkøb i supermarkedet er baseret på ubevidste, emotionelle reaktioner. Når vi forsøger at forklare, hvorfor vi vælger Coca-Cola frem for Pepsi, Apple frem for Samsung eller Netto frem for Fakta, er det vores efterrationalisering, der taler.
Men neuromarketing bruges ikke blot til at aflæse forbrugernes reaktioner, som nævnt i ovenstående eksempel med advarselsetiketterne. Flere virksomheder har taget begrebet i brug i praksis i et forsøg på at påvirke forbrugere i selve købssituationen. Ligeledes forekommer neuromarketing også i reklamer med samme formål;..."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Branding og neuromarketing i et etisk aspekt

[1]
Bedømmelser
  • 13-05-2014
    en rigtig dybegående opgave, der kommer rundt i hele emnet.

Materialer relateret til SRP om Branding og neuromarketing i et etisk aspekt.