SOP om neuromarketing i Engelsk A og Kommunikation/IT A

  • HTX 3. år
  • SRP (Engelsk A, Kommunikation/It A, SOP)
  • 10
  • 30
  • 6435
  • PDF

SOP om neuromarketing i Engelsk A og Kommunikation/IT A

SOP om neuromarketing i Engelsk A og Kommunikation/IT A med analyser af to forskellige reklamefilm fra henholdsvis Volkswagen og Google.

Opgaveformulering

- Redegør for begrebet neuromarketing
- Analyser reklamefilmen "The Force" (Volkswagen) fra 2011 og reklamefilmen "Parisian Love" fra Google fra 2010
- Diskuter og perspektiver til dansk og amerikansk lovgivning samt etik og giv et bud på, hvilke etiske konsekvenser denne form for marketing har

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Titelblad 2
Abstract 3
Indledning 5
Metodeafsnit 6
Hvad er Neuromarketing? 7
Analyse af reklamer 9
Analyse af The Force 10
Analyse af Parisian Love 16
Diskussion og perspektivering til etik og dansk- og amerikansk syn på neuromarketing 23
Opsamling 28
Litteraturliste 29

Uddrag

Indledning

I denne opgave belyses det innovative og spændende område, Neuromarketing.
Gennem fagene, Engelsk og Kommunikation/IT bliver området sat i et samfunds,-markeds og ikke mindst etisk perspektiv for at give en bred forstå-else for dette komplicerede men yderst effektive værktøj.
Neuromarketing er et utrolig spændende og innovativt område at beskæftige sig med, fordi det er en helt ny måde at lave marketing på, og med vores teknologiske
fremskridt, er mange ting mulige. Som denne opgave kommer ind på, finder man ud af, hvordan ens hjerne aktivitet er, når man ser en reklame.
Der er blevet lagt fokus på disse hjernescanningskurver, og kommet med eksempler gennem filmiske virkemidler, på hvorfor hjerneaktiviten er, som den er. Der bliver diskuteret, om det er etisk korrekt at bruge dette nye innovative værktøj, og der bliver set på den danske markedsføringslovgivning, for at se, om dette nye værktøj, egentlig er lovligt at benytte sig af i Danmark. Til sidst bliver der perspektiveret til USA – ser man anderledes på dette værktøj i USA end i Danmark, set med samfundsmæssige øjne? På grund af personlig interesse, faldt emnet på neuromarketing. Fordi jeg ikke vidste meget om emnet, inden jeg begyndte på mit studieretningsprojekt, så var det en oplagt mulighed for mig, at blive klogere på dette nye innovative værktøj.


Metodeafsnit

I min analyse af reklamen ”The Force” har jeg fokuseret på den graf, Sands Research har udarbejdet. Den kan ses i analyse afsnittet. Jeg har analyseret på, hvor de kurver har så store svingninger – og jeg har derfor udeladt de passager, hvor der ikke sker drastiske svingninger på kurverne.
Jeg har valgt at tage fokus i kurverne, fordi det er sådan, man primært finder ud af, hvorvidt en reklame er god eller dårlig inde for neuromarketing I forlængelse
med det, har jeg brugt berettermodellen, og sat disse to op mod hinanden, og forklarer hvorfor jeg tror, at fx den emotionelle kurve i analysen, ikke stemmer helt overens med berettermodellen. Jeg har brugt bogen ”Virkemidler i Reklamer, film og kunstbilleder, Jørn Ingemann Knudsen” som en guide 1 gennem de filmiske virkemidler, som er det, jeg har haft fokus på, i denne del af analysen.
I Google reklamen jeg har valgt at analysere, synes jeg ikke der har været et analyse værktøj, der har givet mening at bruge – fordi reklamen er meget atypisk.
Der er ingen tale – kun et billede af en studerende der søger rundt på Google, og viser Googles søgefunktioner. Så jeg vil analysere på de filmiske virkemidler, og hvor på hjernescanningen man kan se disse filmiske virkemidler komme til udtryk. Jeg har valgt at slå min diskussion og perspektivering sammen, da jeg mener,
at etik bunder meget i lovgivning – altså at nogle ting kan godt være lovlige, men stadig etiske ukorrekte. Her vil jeg prøve at stille disse to faktorer op mod hinanden, hvor nogle pointer fra min analyse også vil indgå.

Hvad er neuromarketing?

Neuromarketing er af to sammensatte ord, af henholdsvis ”Neuro” og ”Marketing”. Neuro er et forled, der indikerer, at der er tale om noget der påvirker nerver og nervesystemet. Marketing er et meget abstrakt ord, der i bund og 2 grund betyder, at man prøver at sælge ting, gennem reklamer, slogans, designs osv.3 Neuromarketing er altså markedsføring, med henblik på at kommunikere med det underbevidste. Desuden er det en forholdsvis ny måde, at nå frem til bestemt målgruppe på via. marketing. Det der adskiller Neuromarketing med andre former for marketingsformer, er at neuromarketing har henblik på, at påvirke ens underbevidsthed. Gennem stimuleringer, som kan være gennem hørelsen, lugten, følelsen, af en genstand vi fysisk kan røre ved, eller det vi fysisk kan se , hvorimod ”traditionel marketing” markedsfører sig på 4 nogle andre baner. Det kan fx være ved nyhedsmails, som kan indeholde nogle forskellige tilbud eller ved telefonisk samtale, hvor en telefonsælger ringer op til en forbruger, og giver forbrugeren et tilbud af den ene eller anden art. Stimuli er det, der får os, til at agere på en bestemt måde i forhold til omgivelserne... Køb adgang for at læse mere

SOP om neuromarketing i Engelsk A og Kommunikation/IT A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om neuromarketing i Engelsk A og Kommunikation/IT A.