SRO om beregning af økonomisk ulighed i USA

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 17
  • 2464
  • PDF

SRO om beregning af økonomisk ulighed i USA

I denne SRO(Studieretningsopgave) belyses emnet social ulighed og indkomstfordeling i USA ved hjælp af fagene Samfundsfag A og Matematik B.

Først redegøres for brugen af gini-koefficient og boksplot, og derefter udføres adskillige udregninger af disse med det formål at sammenligne forskellige befolkningsgrupper i USA.

Herefter følger en diskussion med udgangspunkt i indkomsttabeller om hvorledes den materielle side af den amerikanske drøm kan betragtes som en realistisk mulighed. Her inddrages også overvejelser om den residuale velfærdsstats omfordelende funktion, social ulighed og social mobilitet.

Indhold

1 Indledning 4
2 Redegørelse for beregning af ulighed 5
2.1 Beregning af Gini-koefficient på baggrund af bilag A 6
2.2 Boksplot over indkomst for hvide, sorte og latinamerikanere 8
3 Diskussion 9
3.1 Sammenhæng mellem race og indkomst 9
3.2 Den residuale velfærdsstats omfordelende funktion, social ulighed og mobilitet 9
4 Konklusion 12
5 Litteraturliste 13
5.1 Fysisk litteratur 13
5.2 Online litteratur 13
6 Bilag 14

Uddrag

1 Indledning
Er den amerikanske drøm et falmende koncept eller stadig en realistisk mulighed? Jeg vil i denne opgave først redegøre for brugen af gini-koefficient og boksplot, og derefter udføre adskillige udregninger af disse, med det formål at sammenligne forskellige befolknings-grupper i USA. Herefter vil jeg diskutere med udgangspunkt i bilag A og B, hvorledes den materielle side af den amerikanske drøm kan betragtes som en realistisk mulighed. Her vil jeg også inddrage overvejelser om den residuale velfærdsstats omfordelende funktion, social ulighed og social mobilitet. Til sidst vil jeg forsøge at konkludere, hvorvidt den amerikanske drøm er en realistisk mulighed.

2 Redegørelse for beregning af ulighed
Verdens lande har forskellige grader af social og økonomisk lighed, og intet land har endnu formået fuldstændig lighed. For at sammenligne den økonomiske lighed blandt borgerne i f.eks. Danmark og Chile, kan man gøre brug af gini-koefficienten. Gini-koefficienten er en metode, hvorpå man visuelt kan fremhæve, hvor tæt et pågældende land er på absolut lighed (det kommunistiske ideal). Gini-koefficienten beregnes ud fra et koordinatsystem, som på x-aksen har akkumuleret befolkning i procent, og på y-aksen den tilsvarende procentdel af pengene i landet, som befolkningen er i besiddelse af. Dvs. at i den ideelle fordeling vil 10% af befolkningen have 10% af pengene, 20% af befolkning vil have 20% af pengene, osv. I den anden ende af skalaen er den absolutte ulighed. Dette er et scenarium, hvori én person har 100% af pengene. Gini-indekset ligger mellem 0-1, hvor 0 er den absolutte lighed og 1 er den absolutte ulighed. På koordinatsystemet indtegnes den ideelle fordeling, som kaldes diagonalen, som en lineær graf, der skærer i punkterne (0,0) og (100,100).

Derudover indtegnes kurven for indkomstfordelingen i det land, som undersøges, denne ... Køb adgang for at læse mere

SRO om beregning af økonomisk ulighed i USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.