SRO om mexicanske immigranters levevilkår i USA

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Engelsk A)
  • 7
  • 17
  • 4310
  • PDF

SRO om mexicanske immigranters levevilkår i USA

Denne opgave er en studieretningsopgave skrevet i engelsk og spansk om mexicanske immigranters levevilkår i USA. Opgaven tager udgangspunkt i "We Would Like You To Know" af Ana Castillo og "Aquí venimos a pasar hambre y amarguras" af Barbara Brinson Curiel.

Problemformulering
Redegør for forskellige årsager til, hvorfor latinamerikanere immigrerer til USA.

Analyser og fortolk selvvalgte tekster fra bl.a. Somos Latinos in the US med fokus på kulturmøder.

Diskuter - med afsæt i ovennævnte analyse og fortolkning og på basis af f.eks. lovforslag, artikler og taler - fremtrædende holdninger blandt den amerikanske befolkning til de latinamerikanske indvandrere.

Lærers kommentar

Push-pull effekten var meget omfattende og analysen var virkelig god.

Elevens kommentar

Kildehenvisninger mere præcist
Citater der viser holdninger

Indhold

Indledning
- De fire bølger
- Push-pull effekten
Redegørelse af de forskellige årsager til immigrationen af latinamerikanere i USA
- Bedre levevilkår
- “The land of opportunities”
- “The American Aream”
Analyse af et spanske digt “Aquí venimos a pasar hambre y amarguras”
- Forfatteren
- Digtets type
- Komposition
- Tid/sted/miljø
- Synsvinkel
- Budskab
Analyse af et engelsk digt “We Would Like You to Know”
- Forfatteren
- Digtets type
- Komposition
- Tid/sted/miljø
- Synsvinkel
- Budskab
Diskussion af fremtrædende holdninger blandt den amerikanske befolkning til de latinamerikanske indvandrere
- Kraftig stigning i 80-90'erne
- Arbejdsmarkedet
- Drop off
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

I årtier er vejen til USA blevet set som mange immigranters håb om et bedre liv. De ønsker et liv med frihed, lykke og rigdom. Det er især den latinamerikanske befolkning, der har en drøm om at udleve “The American Dream”. Den højeste tilflugt kommer fra Mexico, hvor 1 ud af 3, vil emigrere til USA. Der er mange forskellige årsager til de søger væk fra deres hjemland og vil prøve at starte et nyt liv op i USA. En af de største faktorer der spiller ind, er den store utilfredshed som mange af de latinamerikanske immigranter deler med hinanden. Utilfredsheden med landets regering og måden de styrer landet på. Der er opstået en lang række af problemer i deres hjemland, som regeringen har svært ved at finde en løsning på. Indbyggerne tvivler selv på regeringen, og med 72% af den mexicanske befolkning der bekymrer sig om korrupte politiske ledere, fortæller det noget om den bekymring der er i landet. Den store strømning af mexicanere til USA, er sket igennem flere årtier. Den første bølge startede før 2. Verdenskrig, og der var der primært tale om landarbejdere der immigrerede. Det forårsagede en stigning af mexicanske immigranter fra 105.000 i 1900 til 624.400 i 1930. Den anden bølge var det såkaldte Bracero program, der bestod af landbrugsarbejdere. Programmet skaffede mexicanske immigranter lovlig adgang til USA i årene 1942-1964. Den tredje bølge kom efter Bracero programmet sluttede, og ændringer til amerikansk udlændingelovgivningen sluttede national- oprindelseskontingenterne. Dermed blev der indført de første numeriske grænser for Mexico og andre latinamerikanske lande. Reform and Control Act i 1986 (IRCA) og de efterfølgende investeringer i grænsesikkerhed, indledte den fjerde bølge af mexicansk indvandring. Der vil i opgaven blive redegjort for de årsagerne til den store tilflugt til USA. Der vil gennem en analyse af digtet “Aquí venimos a pasar hambre y amarguras” og digtet “We Would Like You to Know” blive skildret de mexicanske immigranters levevilkår i USA, og hvordan de oplever det nye liv, som de har gået og drømt om. Efterfølgende vil amerikanernes holdning til strømmen af de latinamerikanske immigranter blive diskuteret... Køb adgang for at læse mere

SRO om mexicanske immigranters levevilkår i USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.