SRO: Kulturmødet mellem USA og Latinamerika

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Engelsk A)
  • 12
  • 9
  • 2701
  • PDF

SRO: Kulturmødet mellem USA og Latinamerika

Studieretningsopgave i Engelsk og Spansk om kulturmødet mellem USA og Latinamerika.

Opgaveformulering

1. Redegør for årsagerne til, at mange latinamerikanere vælger at emigrere til USA og for de forventninger, der går forud for emigrationen.

2. Analysér i forbindelse hermed teksterne skrevet under primærlitteratur i litteraturlisten. Alle tekster skal inddrages, men du kan vælge at gå i dybden med enkelte tekster. (Begge sprogområder repræsenteres her).

3. Giv en vurdering af, hvorvidt forventningerne opfyldes.

Lærers kommentar

Analyse: Noget her kunne uddybes mere.
Vurdering: Brug gerne din analyse her som dokumentation, så man kan følge den røde tråd i opgaven.

Indhold

Abstract 1
Opgaveformulering 2
0. Indledning 2
1. Redegørelse 2
2. Analyse/fortolkning 4
3. Vurdering 6
4. Konklusion 7
Litteraturliste 7

Uddrag

0. Indledning
Hvert år prøver mange latinamerikanerne at krydse grænsen til USA for at prøve at forbedre deres levevilkår. Store dele af befolkningen i de latinamerikanske lande er nødsaget, grundet de dårlige økonomiske såvel som politiske forhold i deres hjemland, til at prøve muligheden for at bo og arbejde i USA, ikke kun for at forbedre deres egen levestandard, men også for resten af deres families skyld. Som følge af det, går denne studieretningsopgave ud på i første omgang at redegøre for årsagerne til at emigrere til USA, og forventningerne forud for emigrationen. Herefter at analysere og fortolke udvalgte tekster, for til slut at vurdere/diskutere hvorvidt forventningerne opfyldes.

1. Redegørelse
Lige siden slutning af det 15'ende århundrede har Amerika været udsat for kæmpe immigration. For flere hundrede år siden emigrerede store procentdele af Europa. Alle tog den lange rejse over Atlanten, for at starte et liv i det de kaldte ”den nye verden”. Der er i dag stadig stor immigration i USA. Nu kommer størstedelen af immigranterne primært fra Latinamerika. USA er et multikulturelt samfund, hvor store dele af befolkningen har forfædre fra enten Asien, Afrika eller Europa. Ligesom der var en grund til at emigrere for hundrede år siden, er der ligeledes en grund til, at mange latinamerikanere, prøver lykken i USA i dag. De årsager kaldes for push-pull effekten eller push-pull faktorer. Push-faktorer er de faktorer, som ”skubber” migranten væk fra sit fødeland.
Push-faktorer kan være: befolkningsvækst, lav levestandard (fx arbejdsløshed og fattigdom), mangel på landjord, politisk forfølgelse og krig, religiøs undertrykkelse, naturkatastrofer og ødelæggelser. Pull-faktorer er faktorer, som tiltrækker i den anden side. Det kan ... Køb adgang for at læse mere

SRO: Kulturmødet mellem USA og Latinamerika

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.