SRO om mexicanske indvandrere i USA i Spansk A og Samfundsfag A

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 13
  • 3746
  • PDF

SRO om mexicanske indvandrere i USA i Spansk A og Samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) om mexicanske indvandrere i USA. Opgaven er skrevet i spansk A og samfundsfag A.

Problemformulering:
- Redegør for latino-immigranters levevilkår i USA sammenlignet med forholdene i Mexico
- Lav en litterær analyse af digtet 'Aquí venimos a pasar hambres y amarguras' - afdæk hvordan teksten behandler mexicanske immigranters forhold i USA.
- Diskuter i hvor høj grad det vil lykkes USA at begrænse indvandringen fra Mexico med inddragelse af 'Ley de inmigracion de Arizona'

Lærers kommentar

En fin og fagligt solid opgave, der viser overblik over emnet, metodebevidsthed og fremstår gennemarbejdet med god faglig fordybelse i alle afsnit. Der er dog desværre formelle aspekter (litteraturhenvisninger, litteraturliste, konklusionens funktion) som der ikke er helt styr på. Specielt den manglende sammenskrivning i diskussionen af pointerne fra konklusionen ville i en SRP trække opgaven en karakter ned.

Indhold

Forside
Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Redegørelse
a. Immigranter
b. Latino-immigranternes levevilkår i USA og Mexico
Analyse
a. 'Aquí venimos a pasar hambres y amarguras'
Diskussion
a. Begrænsning af indvandringen fra Mexico til USA?
b. 'Ley de inmigracion de Arizona'
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med problemet omkring mexicaneres illegale indvandring til USA, da dette er USA's største mindretal og det spiller derfor en stor rolle i den amerikanske kultur og samfundets indretning. Det er spændende at se på, hvordan amerikanerne takler problemet omkring den store indvandring, og hvordan immigranterne selv ser deres situation i det amerikanske samfund. Jeg vil undersøge i hvor høj grad det vil være muligt for USA at begrænse denne indvandring fra Mexico, og hvilke interesser USA har i at forsøge på dette.
Jeg vil med udgangspunkt i tal fra CIA world factbook redegøre for latino-immigranternes levevilkår i USA og derefter sammenligne med levevilkårene i deres hjemland, Mexico. Jeg vil med henblik på at beskrive de mexicanske immigranters forhold i USA, lave en litterær analyse af digtet 'Aquí venimos a pasar hambres y amarguras' fra 1989 af Barbara Brinson Criel. Afslutningsvis vil jeg diskutere i hvor høj grad det vil lykkes USA at begrænse indvandringen fra Mexico. I denne diskussion vil jeg tage udgangspunkt i redegørelsen omkring immigranternes levevilkår og artiklen 'Ley de inmigración de Arizona', af Yolanda Monge fra Washington 09/01/2011. Jeg vil til slut konkludere, hvilken af de tre integrationsformer – pluralistisk integration, assimilation og segregation - jeg mener, vil være den bedste løsning for immigranterne i USA, og hvorvidt det vil være muligt for USA at bremse den store indvandring... Køb adgang for at læse mere

SRO om mexicanske indvandrere i USA i Spansk A og Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
  • 22-04-2012
    rigtig fin opgave.........