SRO - Mexicaneres immigration til USA

 • STX 2.g
 • SRO (Spansk A, Engelsk A)
 • 10
 • 16
 • 5043
 • PDF

SRO - Mexicaneres immigration til USA

SRO - skrevet i spansk og engelsk om immigrationen til USA.

Tager udgangspunkt i digtet af Barbara Brinson Curiel ”Aquí venimos a pasar hambre y amarguras” og "Coming to America to Clean” af Ana Maria Corona.

Problemformulering:

Hvorfor vælger latinamerikanere at emigrere til USA?

- Redegør for de betingelser mexicanerne typisk lever under i deres oprindelige land.
- Diskuter hvilke push (udover de ovenstående livsbetingelser) – pull faktorer, der er med til at få dem til at emigrere.
- Vurder og diskuter i hvilken udstrækning det liv emigranterne skaber i USA, er et brud eller ej i forhold til deres oprindelige levevilkår.

Indhold

Indledning: side 4

Problemformulering: side 4

Mexicos befolkning: side 4 - 5

Mexicos økonomi: side 6 - 7

Den almindelige mexicaners livsvilkår: side 7 - 8

I grænsebyerne: side 7

I landsbyerne i Chiapas: side 7 - 8

Push faktorer: side 8 - 10

Pull faktorer: side 10 - 12

Livet på den anden side: side 12 - 14

Konklusion: side 14

Litteraturliste: side 15 - 16

Uddrag

Indledning:
USA har altid været genstand for en stor indvandring fra stort set alle lande i verden. Hver gang en ny befolkningsgruppe er kommet til i store mængder, begynder de ”indfødte” amerikanere at sætte spørgsmålstegn ved, om nu denne gruppe vil kunne blive assimileret til det amerikanske samfund, og hver gang er det lykkedes. Nu er det de latinamerikanske indvandrere der er årsag til den store debat, og det er da heller ikke svært at forstå, eftersom tilstrømningen fra denne del af verden er enorm. Specielt fra Mexico strømmer der dagligt flere tusinder immigranter over grænsen; både legalt og illegalt. Jeg vil i denne opgave især fokusere på mexicanere fra de fattige landsbyer og fra grænsebyerne da det er dem der vælger at emigrere i størst grad. Jeg vil analysere tekster ved brug af den hermeneutiske metode, altså analyse og fortolkning. Jeg vil derudover sætte fokus på de forhold, der får de mexicanske immigranter til at søge over grænsen og om deres nye liv i USA betyder forbedrede levevilkår... Køb adgang for at læse mere

SRO - Mexicaneres immigration til USA

[2]
Bedømmelser
 • 14-11-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Den var super god jeg fik meget viden om det
 • 05-12-2013
  dADAsdASDASDasdasdasd