SRO: Lineær regression og Rydbergformlen i Mat og Fysik

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik B, Matematik B)
  • 10
  • 14
  • 2354
  • PDF

SRO: Lineær regression og Rydbergformlen i Mat og Fysik

Denne SRO beskæftiger sig med teorien bag lineær regression, herunder mindste kvadraters metode og indførsel af usikkerheder. Der redegøres også for Bohrs atommodel samt rydbergformlen.

Teorien bag lineær regression anvendes på målinger af hydrogens spektrallinjer for at eftervise Rydbergformlen.

Studienets kommentar

Den matematiske del skal være mere stringent. Del det op i definitioner, sætninger og beviser. Afsnittet om usikkerheder på a og b skal være mere præcist. Hvad slags usikkerhed er der tale om?

I fysikdelen mangler der information omkring hvordan forsøget er opstillet (hvordan er man kommet frem til de givne data?) og en behandling af fejlkilder og usikkerheder i forsøget.

Samlet bedømmelse: En lille 10'er.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Bohrs atommodel 5
Mindste kvadraters metode 6
Usikkerheder på a og b 9
Databehandling - bestemmelse af Rydbergkonstanten 11
Konklusion 13
Litteratur 14
Bilag 14

Uddrag

Indledning
Matematikken har mange gange vist sig at kunne forklare fænomener som var umulige at komme frem til på baggrund af de gældende fysiske teorier. I nogen tilfælde har dette sidenhen ført til nye fysiske erkendelser der har rykket vores forestilling om verden. Dette er Rydbergformlen et eksempel på. Rydberg kunne på baggrund af data for brints spektrallinjer opstille en matematisk model, der forklarede disse resultater og desuden komme frem til den universelle Rydbergkonstant. Denne formel var altså fremstillet udelukkende på baggrund af tallene, og gav ikke en nærmere fysisk for-klaring på fænomenet... Køb adgang for at læse mere

SRO: Lineær regression og Rydbergformlen i Mat og Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.