SRO om Læsø salt

  • HHX 2. år
  • SRO (Afsætning B, Innovation B)
  • 10
  • 13
  • 2756
  • PDF

SRO om Læsø salt

Her finder du en SRO i fagene Innovation B og Afsætning B om virksomheden Læsø Sydesalt.

Problemformulering
Udarbejd en kort beskrivelse af virksomheden Læsø Sydesalt. Der ønskes forslag til en yderligere innovativ produktudvikling. Diskuter forslagene og vurder virksomhedens fremtidige parametermix for et af forslagene.

Til at besvare dette indeholder opgaven en kort beskrivelse af virksomheden med brug af stikord fra systime.

Et forslag til at udvikle nye produkter med brug af "de kreative teknikker", herunder associationsteknikken.

Med brug af 4 P innovationsmodellen undersøges det, hvad der kan ændres ved det specifikke produkt.

Til analysen af forslagene benyttes Ansoffs vækstmatrix og dermed kommer opgaven ind på vision bag det nye produkt.

I opgaven gøres også brug af de 4 p'er og Porters generiske strategi model.

Indhold

Abstract 3
Indledning 5
Virksomhedsbeskrivelse af Læsø Salt A/S 6
Kreative processer og nye innovative produkter 7
Ansoffs vækstmatrice (figur 2) 8
Parametermix for Læsø Gourmet Saltstænger 10
Konklusion 12
Kilder: 12
litteraturliste: 13

Uddrag

Virksomhedsbeskrivelse af Læsø Salt A/S
Læsø Salt A/S er en lille dansk produktionsvirksomhed, som siden 1991 har produceret saltprodukter fra det salte grundvand på Rønnerne syd for Læsø. I dag er Læsø Sydesalt et aktieselskab, som er ejet af Læsø fonden. Læsø's borgmester er til enhver tid formand for Læsø fonden. Der produ-ceres i dag ca. 75 tons salt i sydehytterne årligt. Den årlige omsætning ligger på 7 – 9 mio. Kr. og overskuddet bliver dels reinvesteret og dels brugt til fælles markedsføring af Læsø. En del af Læsø Salt A/S strategi er, at der ikke skal være for mange moderne maskinløsninger. På den måde hol-der virksomheden fast i de gamle metoder og skaber helårs-arbejdspladser for de ansatte. Selve salt syderiet har udviklet sig til en populær turistattraktion på Læsø med omkring 60.000 besøgende om året. De mange besøgende og måden hvorpå man fastholder de gamle traditioner har skabt 12-14 helsårsarbejdspladser på øen. Udover at producere kvalitetssalt, sælger Læsø Salt A/S også alt lige fra badesalt til shampoo, olier og sæber mm.
...
Et andet eksempel på en af de kreative processer der gør det lettere at finde på et nyt produkt kunne være brainstorming. Her kan virksomheden samle alle ideer og tanker, de har omkring det nye produkt. Der skal mange ideer til, før man finder det rigtige produkt, derfor er brainstorming et godt værktøj at bruge til den slags idegenerering. En af ideerne som virksomheden kunne væl-ge at tage med i overvejelserne kunne f.eks. være Økologiske Læsø Sydesalt Chips.

Visuel teknik kan også benyttes, da teknikken er med til at skabe nye måder at lave sit produkt på, ved hjælp af tilfældige billeder. Visuel teknik er godt at bruge til virksomheder, der har et eksiste-rende produkt, som de gerne vil videreudvikle. I dette tilfælde er Læsø sydesalt produktet, der skal videreudvikles. Et billede af lakrids kunne dukke op og dermed kan ideen om et produkt, der indeholder lakrids med Læsø Sydesalt blive til... Køb adgang for at læse mere

SRO om Læsø salt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.