SRO om H&M i Internationaløkonomi og Afsætning

  • HHX 2. år
  • SRO
  • 10
  • 19
  • 3988
  • PDF

SRO om H&M i Internationaløkonomi og Afsætning

Her kan du se en Studieretningsopgave i Internationaløkonomi A og Afsætning A om virksomheden H&M.

Opgaven indeholder:
- En kort redegørelse af markedet for dametøj i Danmark. Virksomhedsbeskrivelse af Hennes & Mauritz herunder en beskrivelse af deres damesortiment.
- Analyse af en relevant målgruppe for Hennes & Mauritz' damesortiment ved hjælp af relevant fagteori. Analysen indeholder en samfundsøkonomisk analyse af forhold, der har indflydelse på salget af sortimentet til målgruppen.
- Som afslutning på opgaven, inddrages analyseresultater og en vurdering af, hvordan Hennes & Mauritz på bedst muligvis kan markedsføre sig til målgruppen.

Indhold

1. Indledning

2. Redegørelse af markedet for dametøj i Danmark, en virksomhedsbeskrivelse af H&M samt beskrivelse af deres damesortiment
2.1 Markedet for dametøj i Danmark
2.2 Virksomhedsbeskrivelse af H&M
2.3 H&M’s Damesortiment

3. Analyse af en relevant målgruppe
3.1 Segmentering af målgruppe
3.2 Samfundsøkonomiskanalyse

4. Vurdering
4.1 Analyseresultater
4.2 Markedsføring

5. Konklusion

Litteraturliste
Bilag

Uddrag

1. Indledning
Jeg vil i min studieretningsopgave først udfærdige en kort redegørelse af markedet for dametøj iDanmark. Derudover vil jeg udfærdige en virksomhedsbeskrivelse af Hennes & Mauritz herunderen beskrivelse af deres damesortiment. Efterfølgende vil jeg analysere mig frem til en relevantmålgruppe for Hennes & Mauritz’ damesortiment ved hjælp af relevant fagteori. Analysen vil desudenindeholde en samfundsøkonomisk analyse af forhold, der har indflydelse på salget af sortimentettil målgruppen. Som afslutning på min opgave, vil jeg inddrage analyseresultater og vurdere,hvordan Hennes & Mauritz på bedst mulig vis kan markedsføre sig til målgruppen... Køb adgang for at læse mere

SRO om H&M i Internationaløkonomi og Afsætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.