SRO om marked og konkurrenceformer | Samfundsfag A og Erhvervsøkonomi C

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Erhvervsøkonomi C)
  • 7
  • 14
  • 6784
  • PDF

SRO om marked og konkurrenceformer | Samfundsfag A og Erhvervsøkonomi C

SRO i samfundsfag A og erhvervsøkonomi C om marked og konkurrenceformer. Opgaven indeholder en definition af et marked, en markedsanalyse, en redegørelse for en kartelsag og en diskussion og konklusion af markedsøkonomi.

Lærers kommentar

God teoretisk forståelse og god applicering af denne forståelse igennem opgaven.
Opgaven er for lang men det er et virkeligt godt niveau der ligges i diskussionen – mange centrale og nuanceret vinkler/begreber fx efficiens og markedsfejl.
Godt og akademisk sprog, men pas på ikke at overskride sidemax.

Elevens kommentar

- Ikke helt skarp omkring optimale markedsformer.
- Du er for ukonkret omkring segmenter.
- Opgaven er for stor

Indhold

Indledning Side 2
Definition af marked og konkurrenceformer Side 2
Markedsanalyse af realkreditmarkedet Side 4
Udbudssiden
• Antal udbydere og antal markedsandele Side 4
• Konkurrenceform/Markedsform Side 5
• Udbydernes strategier Side 5
• Produkterne Side 6
Efterspørgsel siden
• Marked i vækst, stagnation eller direkte tilbagegang Side 6
• Elastisk eller uelastisk efterspøgsel Side 7
• Indkomstelasticiteten Side 7
• Kundesegmenter Side 8
Kartelsag Side 8
Fordele og ulemper ved markedsøkonomi Side 9
Konklusion Side 13
Litteraturliste Side 14

Uddrag

Marked
Erhvervsøkonomien er grundlæggende for den vestlige verden. Dette leder os automatisk videre til forskellige former for markeder, som alle spiller hver deres rolle. Spørgsmålet er så hvilke markeder, der har hvilke fordele inden for hvilke områder? Ydermere kan der dykkes ned i et bestemt marked og via en analyse af dette marked netop fås en bedre forståelse af det specifikke marked og dets fordele for samfundet og individet. Der findes i dag en høj konkurrence på markeder, og der kan derfor fristes til internt på markedet at eliminere denne konkurrence. Men ved at eliminere denne konkurrence mister markedet så sin værdi for samfundet såvel som for indviet? Hvis ja, hvilke foranstaltninger tages der så for at sikre, at dette ikke sker? Vores samfundsstruktur og økonomi er altså noget, der hænger sammen med markedet i samfundet. Så hvilket marked passer bedst med hvilken økonomi? Og i hvilken form gavner disse forskellige muligheder vores samfund på hver deres måde? Er der en måde der vil foretrækkes frem for andre?

Definition af et marked
Et marked er et sted, hvor varer og tjenester udbydes af sælger og efterspørges af køber. Disse varer og tjenester skal opfylde de samme behov.
Bestanddele i et marked består af udbydere/producenter, som tilbyder et produkt til efterspørgere/kunder. Dette leder os frem til forholdet mellem udbud og efterspørgsel.
Udbud og efterspørgsel er to variabler, der bestemmer prisen på en vare. Det frie marked er drevet af disse to faktorer. Markedsprisen, som er den optimale pris for både udbyder og efterspørger bestemmes gennem sammenspillet mellem udbud og efterspørgsel. Det er gennem disse grundlæggende begreber, at konkurrencen og prisdannelsen på et marked bestemmes.
Der er tre ting, som karakteriserer et marked:
1) Koncentrationsgraden på markedet, som er antal af virksomheder på et marked er altså med til bestemmelsen af konkurrencen på det specifikke marked, som i høj grad er med til at bestemme prisen for produkterne, der udbydes.
2) Eventuelle præferencer for bestemte virksomheder og deres produkter ses hos nogle forbrugere, hvilket giver disse virksomheder en fordel inden for den interne konkurrence blandt de forskellige producenter. En foretrukken vare vil give en fordel hos en producent, som derved eventuelt kan tvinge en anden konkurrent på markedet til, at skulle finde andre måder at konkurrere på, såsom for eksempel ved at sætte prisen ned, på deres mindre efterspurgte produkt, hvilket bringer os tilbage til udbud og efterspørgsel.
3) Markedets adgangsbarrierer, det vil sige de omkostningsmæssige fordele, som etablerede virksomheder har i forhold til potentielle konkurrenter. Når adgangsbarrierer gør det svært for nye eller flere udbydere at komme ind på et marked, styres prisen af de allerede etablerede udbydere på markedet. Disse virksomheder vil være mere uafhængig af konkurrence og efterspørgsel end på et marked med mange udbydere. Adgangsbarriererne kan være i form af patenter, koncessioner, gunstig beliggenhed eller større produktionsmæssig erfaring .
Et marked kan enten være homogent eller heterogent. Et homogent marked består af produkter, som forbrugere opfatter som identiske uanset udbyder. Heterogent marked er det modsatte, nemlig et marked, hvor udbydere adskiller varerne gennem differentiation, dette kan være i form af alt fra emballage til markedsføring eller speciale rådgivning såvel som de forskellige måder produkterne er produceret på.
Der findes fire forskellige konkurrenceformer inden for markeder.
1) Fuldkommen konkurrence er den mest basale grundlæggende markedsform, vi har. Denne konkurrenceform stemmer i vis grad overens med vores tidligere definition af et marked. På et marked med fuldkommen konkurrence ser vi mange købere og sælgere, og markedsprisen... Køb adgang for at læse mere

SRO om marked og konkurrenceformer | Samfundsfag A og Erhvervsøkonomi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om marked og konkurrenceformer | Samfundsfag A og Erhvervsøkonomi C.