Slaveri i USA 1776-1865 | SSO i Historie B

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 12
 • 19
 • 5557
 • PDF

Slaveri i USA 1776-1865 | SSO i Historie B

Her finder du en Større Skriftlig Opgave (SSO) i Historie om slaveriet udvikling og betydning for USA's politiske og økonomiske situation.

Med udgangspunkt i en redegørelse for baggrunden for slaveriet i Amerika redegøres og diskuteres efterfølgende udviklingen af slavehandel og slaveri i de følgende godt 200 år set i lyset af slaveriets betydning for USA's politiske og økonomiske udvikling i perioden indtil slaveriets frigivelse i 1865. Årsagerne til udvikling i slaveriet og slavehandlen søges samtidig belyst i relation til betydningen for USA's økonomiske udvikling i samme periode.

På baggrund af en gennemgang af forskellige synspunkter til slaveriet og slavehandlen i den samtidige debat, vurderes synspunkterne i relation til samtidens ideologier om menneskets frihedsrettigheder, raceteorier og det praktiske og økonomiske perspektiv til slaveriet.

Derudover vurderes og undersøges betydning af slaveriet og slavespørgsmålet i forhold til den amerikanske identitet og selvforståelse ved en sammenligning af oprindelige identitetsmyter og de kendsgerninger og ideer som ligger til grund for det moderne amerikanske samfund.

Afslutningsvis sammenfattes de ovenfor nævnte redegørelser og vurderinger i relation til slaveriet i USA i perioden mellem Uafhængighedskrigen og tidspunktet for slaveriets frigivelse i en kort konklusion.

Lærers kommentar

Opgavebesvarelsen lå niveaumæssigt langt over forventningerne for en SSO opgave.

Elevens kommentar

Med et 12-tal for opgaven og positive tilkendegivelser oven i, er der ingen grund til at kigge tilbage.

Indhold

Abstract
Indledning
Slaveriets udvikling og betydning for USA's politiske og økonomiske situation
- Baggrund for slaveriet i Amerika
- Udvikling af slaveriet i kolonitiden
- Udvikling af slaveriet i den frie verden
- Slaveriets betydning for USA's politiske situation
- Slaveriets betydning for USA's økonomiske situation
Samtidens synspunkter om slaveri og slavehandel
- Synspunkter om slaveri og slavehandel i kolonitiden
- Synspunkter om slaveri i ligeberettigelsens tidsalder
- Abolitionister i USA
- Frinegre i Nord
Slaveriet og slavespørgsmålets betydning for den amerikanske identitet og selvforståelse
- Ideer, myter og den amerikanske identitet
- Revision af identitet og selvforståelse
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Udviklingen af slaveriet skal ses i perspektiv til baggrunden for, at man oprindeligt begyndte at anvende slaver som arbejdskraft i Amerika. I europæernes begyndende kolonisering af Amerika i begyndelsen af 1600-tallet var der mangel på arbejdskraft til tobaksdyrkning, da mange indvandrere døde af malaria, dysenteri og andre klimasygdomme. Tidlige forsøg på anvendelse af den indfødte indianer som arbejdskraft viste sig uholdbar, og de blev regnet for upålidelige. Man hvervede kontraktforpligtede tyende fra Europa, som immigrerede til Den Nye Verden med betalt billet og forpligtelse til at arbejde i en bestemt årerække som betaling for billetten, kost og logi. I 1619 blev de første afrikanske slaver, en lille gruppe på 20, bragt til Virginia af et Hollandsk slaveskib. Man ved ikke med sikkerhed, om disse første grupper af afrikanere blev betragtet som slaver ved ankomsten, men oplysninger i velbevaret arkivmateriale angiver, at slaverne også havde mulighed for at arbejde og købe sig fri af slaveriet... Køb adgang for at læse mere

Slaveri i USA 1776-1865 | SSO i Historie B

[1]
Bedømmelser
 • 03-11-2017
  Givet af HF-elev på 2. år
  god opgave... god som eksempel.