SSO om Optakten til den amerikanske borgerkrig

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 12
 • 17
 • 4698
 • PDF

SSO om Optakten til den amerikanske borgerkrig

SSO om baggrunden for den amerikanske borgerkrig.

Jeg vil i denne opgave prøve at belyse grunden til krigens start og de forskellige modsætninger, der var mellem Nord og Syd, og hvordan slaveriet havde en stor indvirkning på parternes motiver for at gå i krig. Jeg vil også se på om krigens udfald fik en indvirkning på forholdet mellem den sorte og hvide befolkning.

Lærers kommentar

"Opgaven er rigtig god, du er kommet omkring dit hovedspørgsmål, har stillet forskellige synspunkter op mod hinanden. Struktureret opgaven på den rigtige måde ved hjælp af fodnoter, statistiker. Så derfor har vi besluttet at give dig 12."

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Nord og Syd, et splittet land 4
Tabel over produktiviteten i USA. 5
Tabeller over befolkningstallet i Nord og Sydstaterne 6
Nord og Sydstaternes motiver 8
Toldspørgsmålet 8
Tiden op til borgerkrigens udbrud og de konflikter der optrådte i perioden 9
1850-1860 10
Franklin Pierce og Kansas-Nebraska loven 11
1854 12
John Brown 12
Krigens betydning for slaverne 13
Førte krigens udfald til ligestilling mellem racerne? 14
JFK 15
Konklusion 16
Kildekritik 17
Litteraturfortegnelse. 18
Internetadresser: 18
Billedkilder: 19

Uddrag

Indledning


Den 12.april 1861, datoen for de første kampe mellem Nord- og Sydstaterne i USA, angreb Sydstatsfolk (CSA) det første militære mål i krigen, Fort Sumter i South Carolina, der tilhørte Unionen.

Den amerikanske borgerkrig er måske en af de mere kendte borgerkrige. Der er produceret utallige film og tv-serier om de mennesker, som var involveret i krigen. Jeg vil i denne opgave prøve at belyse grunden til krigens start og de forskellige modsætninger, der var mellem Nord og Syd, og hvordan slaveriet havde en stor indvirkning på parternes motiver for at gå i krig. Jeg vil også se på om krigens udfald fik en indvirkning på forholdet mellem den sorte og hvide befolkning.
Nord og Syd, et splittet land
Der blev tilsyneladende skabt et ideelt samfund af de Forenede Stater, hvor immigranter blev lovet guld og grønne skove, hvis de turde tage fat og udleve den amerikanske drøm. Men selvom der var en økonomisk og voksende velstand, ændrede intet på det faktum at landet var splittet op i Nord og Syd.
I Nordstaterne var hovedparten af arbejdsstyrken beskæftiget i landbruget i første halvdel af 1800-tallet, men i 1860 var tallet faldet til 40 %. I Sydstaterne lå dette tal konstant på 80 %. Her boede kun 10 % i byerne, mens det i Nordstaterne var hele 25 % af befolkning. Næsten alle indvandrerne fra Europa søgte mod Nordstaterne, da den fattige europæer ikke kunne konkurrere med Sydstaternes slavearbejdere.
Der var uligheder inden for alle områder af samfundet. Officerserhvervet var domineret af Sydstatsfolk. Nordstaterne havde en tilsvarende overvægt inden for litteratur, kunst, lægevidenskab og undervisning. Hvis man så bort fra magteliten var uddannelse ikke prioriteret særlig højt i Syden, ca. halvdelen af befolkningen var analfabeter, mens det kun var 6 % i Norden.
Mest fremtrædende var Nordens dominans inden for forretningsliv, industri, handel, transport og bankvæsen, som blomstrede i de slavefrie stater.
Tabel over produktiviteten i USA.
I tabellen herunder for produktiviteten i USA i 1860, kan man se hvor effektive Nordstaterne var i forhold til Sydstaterne indenfor produktion og dens samlede værdi i dollars... Køb adgang for at læse mere

SSO om Optakten til den amerikanske borgerkrig

[5]
Bedømmelser
 • 18-06-2015
  God til inspiration. Mange fornuftige pointer
 • 02-06-2015
  ...........................................
 • 26-01-2012
  En ok opgave, ikke godt nok..
 • 15-12-2011
  ja og ja og ja og ja