Opgave 33.1 og 33.8 | Palles Busser og Dana A/S | Virksomhedsøkonomi A2

  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • 12
  • 5
  • 890
  • PDF

Opgave 33.1 og 33.8 | Palles Busser og Dana A/S | Virksomhedsøkonomi A2

Besvarelse af opgaverne 33.1 om Palles Busser og 33.8 om Dana A/S fra opgavesamlingen A2 fra Systime.

Opgaveformulering
33.1
Angiv ved hvert af de 12 investeringsforslag, om der er tale om en
a. Udskiftningsinvestering
b. Ekspansionsinvestering
c. Rationaliseringsinvestering
d. Tvangsinvestering
e. Velfærdsinvestering

33.8
A. Redegør for, hvilke investeringsårsager der er tale om.
B. Beregn den forventede årlige indtjening i de kommende fem år som følge af investeringen.
C. Opstil nettobetalingsstrømmen for investeringen.
D. Beregn kapitalværdien og vurder, om investeringen er rentabel.
E. Vurder, hvad der kan være årsag til forskellen mellem lagerrenten på 15% og kalkula-tionsrenten på 13%.
F. Diskuter, om en eventuel investering i en ny maskine vil påvirke virksomhedens logistiske effektivitet.

Uddrag

5. Vurder, hvad der kan være årsag til forskellen mellem lagerrenten på 15% og kalkula-tionsrenten på 13%.

Grunden til forskellen på lagerrenten og kalkulationsrenten er at der bliver taget højde for vidt forskellige ting når renten fastsættes, hvis vi kigger nærmere på den enkelte, kan vi tydelig se forskellen.

Lagerrenten bruges til at udtrykke de risici der er ved at have et lager. Her tænker man meget over risikoen for varens ukurans, der er her stor forskel fra vare til vare. Det er derfor dyre jo større lager du har. Her omhandler det pengebindingen.

Når kalkulationsrenten skal udregnes opsætter man en investeringskalkule her bliver der nemlig taget højde for fremtidige betalinger. I renten indgår der de tre følgende punkter, Realrente, inflationstillæg og Risikotillæg, under realrenten ligger der dog mange flere renten som jeg ikke vil gå mere i dybden med. Når vi snakker om renter skal virksomheden tage stilling til om de kan tjene flere penge på at investere end hvis de satte pengene i banken og fik en rente på disse penge, eller hvis de investerede i obligationer. Inflationsrenten handler om de løn- og pris-stigninger der... Køb adgang for at læse mere

Opgave 33.1 og 33.8 | Palles Busser og Dana A/S | Virksomhedsøkonomi A2

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.