Opgave 33.6 | PLANO A/S | Investering | VØ A

  • HHX 1. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • Godkendt
  • 1
  • 174
  • PDF

Opgave 33.6 | PLANO A/S | Investering | VØ A

Her finder du en besvarelse af opgave 33.6 om virksomheden PLANO A/S fra bogen "Virksomhedsøkonomi A2 - Opgavesamling" af Knud Erik Bang, Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Størup.

Opgaven omhandler investering i et nyt edb-anlæg gennem beregningen af kapitalværdien for det samlede investeringsforslag.

Indhold

A. Forklar, hvilken investeringsårsag der er tale om
B. Redegør for, hvordan kalkulationsrenten fastlægges
C. Beregn kapitalværdien, og vurder om investeringen er lønsom

Uddrag

b.
Kalkulationsrenten fastlægges med udgangspunkt i enten lånerenten eller markedsrenten. Hertil lægges et tillæg for risiko.

Lånerente anvendes, såfremt investeringen skal lånefinansieres, mens markedsrenten anvendes i de tilfælde, hvor investeringen skal finansieres med virksomhedens egne midler.

Størrelsen på risikotillægget afhænger af usikkerheden ved den pågældende ... Køb adgang for at læse mere

Opgave 33.6 | PLANO A/S | Investering | VØ A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.