SOP om Bestseller A/S og internationalisering i VØ A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 26
  • 4949
  • PDF

SOP om Bestseller A/S og internationalisering i VØ A og Afsætning A

Her finder du et SOP om Bestseller A/S i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A. SOP'et omhandler Bestsellers mulighed for ekspansion på nye markeder med særlig fokus på distributionen. Projektet omfatter et nærmere kig på virksomhedens muligheder for internationalisering samt hvorvidt har de rette egenskaber for øget ekspansion.

Projektet er bygget op i fem dele:
1. Virksomhedskarakteristik
2. Internationalisering
3. Regnskabsanalyse
4. Distributionsanalyse
5. Strategiske muligheder

Opgaveformulering

Hvordan er Bestsellers muligheder for ekspandere?

Giv en kort karakteristik af Bestseller.
Redegør for begrebet internationalisering.
Udarbejd en strategisk regnskabsanalyse for Bestseller og analyser et selvvalgt ”P”.
Diskuter Bestsellers strategiske muligheder.

Lærers kommentar

God opgave, dog lidt mangler ved den strategiske regnskabsanalyse.

Elevens kommentar

Opgaven er lidt kort (15 sider), kunne godt have været lidt længere.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indholdsfortegnelse 4
Indledning 5
Problemformulering 5
Metode 6
Virksomhedskarakteristik 7
Bestsellers internationalisering 8
Eksportmotiver 8
Eksportberedskab 8
Uppsala modellen 9
Born - Reborn Global 10
Delkonklusion 11
Regnskabsanalyse 12
Tidssammenlignende rentabilitetsanalyse 12
Virksomhedssammenligning 14
Bestsellers indtjeningsevne 15
Delkonklusion 16
Distributionsanalyse 17
Delkonklusion 19
Bestsellers strategiske muligheder 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22
Bilag 1 – Resultatopgørelse, aktiver og passiver 24
Bilag 2 – Indekstal 26
Bilag 3 – SWOT 27

Uddrag

Indledning
Modebranchen er de seneste år vokset eksponentielt, og dette er en tendens der nok ikke ændrer sig foreløbigt. Samtidig er det denne tendens, der har gjort Bestseller konkurrencedygtig, og har været det helt store startskud til Bestsellers internationalisering.
På grund af denne store fremgang, er strategi et essentielt værktøj for Bestseller, alt hvad de foretager sig skal være gennemtænkt, og følge den strategi som virksomheden nu har lagt.
Bestseller skal samtidig gøre op med sig selv, hvor deres fokus skal ligge i forhold til videre ekspansion, skal de fortsætte takterne i Asien og arbejde hen i mod større succes i Europa? Eller vil det være fordelagtigt at etablere sig i Nord - og/eller Sydamerika, og i så fald, hvordan vil Bestseller få skabt et navn der?

Hvad karakteriserer Bestseller?
Hvad karakteriserer Bestsellers internationalisering?
Hvordan er udviklingen i Bestsellers regnskab, og hvordan ser regnskabet ud i forhold til deres konkurrenter?
Hvilken rolle spiller promotion, og hvordan skal Bestseller promovere sig i forskellige lande?
Hvad er Bestsellers strategiske muligheder?

I den følgende opgave, vil disse spørgsmål blive besvaret, med fokus på problemformuleringen ”Hvordan er Bestsellers muligheder for at ekspandere”

Metode
I denne opgave underbygges alt teori, så vidt muligt, af kilder. Jeg har i så stort omfang som muligt, forsøgt at forholde mig kildekritisk, og basere mine teorier ud fra flere forskellige kilder, for at kunne danne det komplette overblik. I opgaven bruges diverse virksomhedsøkonomiske og afsætningsfaglige modeller og teorier. Opgaven indeholder desuden faglige termer i så bredt et omfang som muligt.

Der er redegjort for begrebet internationalisering vha. af de afsætningsfaglige teorier, eksportmotiver og eksportberedskab, disse teorier underbygger virksomhedens grundlag for at eksportere. Redegørelsen af internationaliseringsprocessen indeholder Uppsala modellen, samt teorien Born Global – Reborn Global.

Bestsellers regnskab er analyseret, vha. primært virksomhedsøkonomiske teorier og begreber. Regnskabsanalysen indeholder en tidssammenlignende rentabilitetsanalyse, samt en mindre sammenligning af konkurrenternes og Bestsellers regnskab. Til sidst er Bestsellers indtjeningsevne analyseret. Analysedelen indeholder desuden en analyse af ”P'et” Place (distribution), hvor der er gjort brug af både virksomhedsøkonomisk samt afsætningsfaglig teori. Det primære fokus ligger her på, at analysere sig frem til Bestsellers mulighed for at ekspandere.

Den vurderende del, indeholder en diskussion af Bestsellers strategiske muligheder, der analyseres ud fra den afsætningsfaglige model ”TOWS”. Denne diskussion indeholder både teorier og begreber fra fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Diverse ekspansionsstrategier bliver her diskuteret, med henblik på Bestsellers fremtidige muligheder.

Denne opgave handler primært om koncernen Bestseller A/S, og ikke diverse datterselvskaber eller lignede. Hver gang Bestseller nævnes, refereres der altså til Bestseller A/S, medmindre andet er nævnt... Køb adgang for at læse mere

SOP om Bestseller A/S og internationalisering i VØ A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Bestseller A/S og internationalisering i VØ A og Afsætning A.