Opgave 15.13 | TRIEST ApS | Virksomhedsøkonomi A

  • HHX 1. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • Godkendt
  • 3
  • 926
  • PDF

Regnskabsanalyse: Opgave 15.13 | TRIEST ApS | Virksomhedsøkonomi A

Her finder du en besvarelse af opgave 15.13 til virksomhedsøkonomi A vedrørende virksomheden TRIEST ApS. Besvarelsen hører til kapitlet om analyse af rentabiliteten og indeholder derfor en beregning og analyse af virksomhedens nøgletal samt en forklaring på udviklingen i forhold til nævnte forhold i ledelsesberetningen. Opgaven afsluttes med en vurdering af hvordan TRIEST ApS har klaret sig i forhold til en af deres konkurrenter.

Spørgsmålene i opgaven stammer fra Systimes opgavesamling til Virksomhedsøkonomi A1 af Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup.

Lærers kommentar

En smule skarpere mht. årsager i spørgsmål d

Indhold

A.Beregn nøgletal for årene 5 til 7 til belysning af rentabiliteten i TRIEST ApS
B. Forklar, hvordan de nævnte forhold i ledelsesberetningen har påvirket de under spørgsmål A beregnede nøgletal
C. Analyser udviklingen i rentabiliteten for årene 5 til 7. Inddrag forklaringerne fra spørgsmål B i besvarelsen
D. Vurder, hvordan TRIEST ApS har klaret sig i år 7 sammenlignet med A/S CONCI

Uddrag

B. Forklar, hvordan de nævnte forhold i ledelsesberetningen har påvirket de under spørgsmål A beregnede nøgletal

”Det opnåede resultat for år 7 på 1.870 t.kr. er ikke tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af stigende råvarepriser og hård priskonkurrence inden for branchen. Varebeholdningerne er vokset kraftigt, hvilket har resulteret i stigende gæld og forøgede finansielle omkostninger”. – uddrag fra ledelsesberetningen.

De nævnte forhold i ledelsesberetningen har påvirket nøgletallene skidt. Voksende varelagre, har fået de samlede aktiver til at stige og har dermed påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt. Yderligere er virksomhedens overskudsgrad blevet påvirket negativt af de stigende råvarepriser, hvor en større del af omsætningen, af denne grund, er gået til at dække virksomhedens råvareomkostninger. Til slut ses også at virksomhedens afkastningsgrad er blevet påvirket negativt, da der både har været fald i aktivernes omsætningshastighed og overskudsgraden.... Køb adgang for at læse mere

Opgave 15.13 | TRIEST ApS | Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.