Vejledning til opgaver om Regnskabsanalyse i VØ

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Ingen givet
 • Komprimeret

Vejledning til opgaver om Regnskabsanalyse i VØ

Har du svært ved at foretage en regnskabsanalyse?

Sidder du med spørgsmål som:

* Hvad indeholder en regnskabsanalyse?
* Hvordan får jeg fat i de input jeg skal bruge i formlerne?
* Hvordan skal jeg kommentere udviklingen i nøgletallene?
* Hvad betyder AG, OG og AOH? og hvad er sammenhængen?
* Hvordan beregner jeg indekstal?

Studienets vejledning til opgaver om regnskabsanalyse svarer på disse spørgsmål og mange flere.

Vejledningen indeholder fem forskellige dele:

Del 1: Indsamling af data
Del 2: Beregning af nøgletal
Del 3: Analyse af nøgletal
Del 4: EKSTRA: Andre nyttige nøgletal
- Indekstal
- Dækningsgrad
- Bruttoavance

Indeholder både vejledning på 9 sider og et omfattende Excel-regneark med fem fyldte faner.

Uddrag

1. Sådan skaffer du de nødvendige inputs
Dit udgangspunkt for at foretag en regnskabsanalyse vil som regel være et afslutningsskema, som du har færdiggjort i en foregående opgave. I dette afslutningsskema er det imidlertid ikke muligt at aflæse de tal som du skal bruge for at kunne beregne nøgletal. Du skal beregne ”Aktiver i alt” og ”Resultat før renter” da disse størrelser er uundværlige når nøgletallene skal beregnes.

1. Beregning af ”Aktiver i alt”:
Du vil ofte blive bedt om at opstille en balance ud fra det netop bearbejdede afslutningsskema. Her vil der være tale om at overføre... Køb adgang for at læse mere

Vejledning til opgaver om Regnskabsanalyse i VØ

[85]
Bedømmelser
 • 21-05-2012
  Denne trin for trin vejledning var super god. Jeg blev helt sikkert mere klog på de forskellige elementer i regnskabs analysen. Den er uddybende og forståelig med formler og udregninger, samt gode forklaringer.
 • 08-06-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  VIRKELIG GOD OPGAVE.. har hentet alle "vejledning til typeopgaver om...." til Virksomhedsøkonomi - de kan allesammen anbefales. man kan både bruge dem til mundtlig og skriftlig vø
 • 21-05-2019
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Fantastisk let forståelig hjælp.
 • 25-05-2016
  Givet af Studerende på 7. år
  skide god, og vel formuleret