Cloetta Danmark ApS | VØ A | Eksamen august 2016

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • 12
  • 18
  • 3790
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Cloetta Danmark ApS | VØ A | Eksamen august 2016

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til VØ A fra d. 16 august 2016.

Eksamenssættet indeholder besvarelse af følgende opgaver:
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Cloetta Danmark ApS
Opgave 2 - Kapacitetsstyring - Consum A/S
Opgave 3 - Budgettering - Grue A/S
Opgave 4 - Investering - SuperSystem A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Cloetta Danmark ApS anvender.

1.2 (10 %)
Udarbejd en analyse af konkurrencesituationen på markedet for konfekture i Danmark.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Cloetta Danmark ApS for årene 2012/13 til 2014/15 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.4 (5 %)
Vurder Cloetta Danmark ApS' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.

2.1 (10 %)
Bestem det antal stk. af PLA-101 og PLA-201, der skal produceres i det kommende kvartal for at få det størst mulige dækningsbidrag.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 2.

2.2 (5 %)
Forklar, om Consum A/S har behov for mere plastic til produktionen i det kommende kvartal.

3.1 (5 %)
Udarbejd et månedsopdelt resultatbudget for 4. kvartal 2016 i bilag 4.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

3.2 (10 %)
Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 4. kvartal 2016 i bilag 4.

De nødvendige informationer findes i bilag 3.

3.3 (5 %)
Forklar, hvilke muligheder Grue A/S har for at forbedre likviditeten, hvis banken ikke ønsker at forhøje maksimum på virksomhedens kassekredit.

4.1 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

4.3 (5 %)
Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger.

4.4 (5 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

Uddrag

1.1 Vurder, hvilken konkurrencestrategi Cloetta Danmark ApS anvender

Til vurderingen af, hvilken konkurrencestrategi Cloetta Danmark ApS anvender, benyttes Porters Generiske Strategier, hvor der skelnes mellem markedet og konkurrencemæssige fordele.

Cloetta Danmark ApS ikke at være den største udbyder på markedet. De vil hellere fokusere på at ”markere” sig på markedet som en innovativ konfekture- og snackvirksomhed, der producerer kvalitetsprodukter, som skiller sig ud fra mængden, jf. artiklen ”Skipperpiben har fået vendt skuden”

Herved tyder det på, at virksomheden anvender en differentieringsstrategi. Til trods for, at det fremkommer af samme artikel, at virksomheden ønsker at opnå en bedre indtjening, så ønskes dette ikke opnået gennem komplet fokus på lave omkostninger. Ovenstående indikerer også, at virksomheden anvender en fokuseringsstrategi, da de ikke ønsker at være de største på markedet og ligeledes har de haft fokus på at skære antallet af forretningsområder væsentligt ind.

Overordnet set vurderes det herved, at Cloetta Danmark ApS anvender en fokuseret differentieringsstrategi..... Køb adgang for at læse mere

Cloetta Danmark ApS | VØ A | Eksamen august 2016

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.