Vestas A/S | VØ A | Eksamen maj 2016

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • 12
  • 18
  • 3335
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Vestas A/S | VØ A | Eksamen maj 2016

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet i Virksomhedsøkonomi A fra d. 26. maj 2016 (hhx161-VØK/A-26052016).

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Vestas A/S
Opgave 2 - Investering - Tung Transport A/S
Opgave 3 - Knap kapacitet - Skive Vind Solutions A/S
Opgave 4 - Logistik - Zepro A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden.

1.2 (5 %)
Forklar, hvorfor serviceaftaler er vigtige for Vestas A/S' indtjening.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Vestas A/S for årene 2012 til 2014 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og internt materiale.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes Vestas A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder Vestas A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (5 %)
Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger.

2.4 (5 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

3.1 (10 %)
Beregn, hvilke af de 8 ordrer det er optimalt at producere i det kommende kvartal under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 200 maskintimer.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (10 %)
Vurder, hvilken af de to udvidelsesmuligheder der er mest lønsom.

4.1 (5 %)
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten H-14.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre, for at det er lønsomt selv at producere komponenten H-14.

4.3 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele og ulemper Zepro A/S vil få, hvis virksomheden selv fremstiller komponent H-14.

Uddrag

1. Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden

Til vurdering af, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden, vil der blive taget brug af Porters værdikæde. Følgende områder i værdikæden vurderes, at være afgørende for hvordan Vestas A/S ønsker at skabe værdi i fremtiden:

• Produktion
I henhold til produktionen, så bevæger Siemens sig ifølge artiklen ”Vestas jagter Siemens' førertrøje” mere og mere ind på offshore-markedet, hvor de bliver anset som værende et manglet alternativ til Siemens. Vestas forsøger herudover at rykke store dele af deres produktion hen til de steder, hvor kunderne er, hvilket skaber værdi for kunden.

• Service efter salg
Som det fremkommer af artiklen ”Serviceaftaler forgylder Vestas”, så har Vestas igennem de seneste år forsøgt at lægge mere og mere fokus på anvendelsen af serviceaftaler. Dette vil både kunne forøge virksomhedens egen indtjening og samtidig undgår kunderne, at skulle have andre virksomheder til at varetage vedligeholdelsen af vindmøllerne, som Vestas har produceret.

• Produkt- og teknologiudvikling
Det fremkommer af artiklen ”Lær' af Vestas: En svensk triumf”, at Vestas, til trods for de mange skæringer i omkostninger igennem de seneste år, ikke vil stoppe med at lægge fokus på produktudviklingen og produktionsudviklingen. Vestas vil således fortsætte med at forsøge at gøre produktionen mere effektiv og smartere.... Køb adgang for at læse mere

Vestas A/S | VØ A | Eksamen maj 2016

[1]
Bedømmelser
  • 11-12-2016
    Super god inspiration!!