SOP om McDonald's Danmark ApS i VØ og Afsætning

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning B, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 7
 • 40
 • 9160
 • PDF

SOP om McDonald's Danmark ApS i VØ og Afsætning

SOP med kombination af fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B - Opgaven er skrevet om McDonald's Danmark ApS, og den indeholder en regnskabsanalyse samt diverse analyser, bl.a. en brance- og konkurrenceanalyse, samt et forslag til ny markedsføring.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning og metodevalg 2
Virksomhedsbeskrivelse 2
Virksomhedsanalyse 4
Virksomhedens ide (Strategi) 4
Virksomhedens mål 4
Vækststrategi 5
Konkurrencestrategi 6
Parametermix 7
Analyse af branche- og konkurrenceforholdene 11
Skydeskivemodellen 11
Konkurrenceformen 12
Konkurrencemæssig position 13
Porter's 5 forces 13
Regnskabsanalyse 16
Rentabilitetsanalyse 16
Analyse af indtjeningsevnen 18
Kapitaltilpasningsevnen 20
Nøgletal til den horisontale balancestruktur 21
Nøgletal til den vertikale balancestruktur 22
SWOT-analyse 24
Fremtidig anvendelse af promotion parameteren 24
Påvirkning på virksomhedens økonomi 25
Konklusion 27
Abstract 28
Litteraturliste 29
Bilag 31

Uddrag

"Indledning og metodevalg:
I mit studieretningsprojekt har jeg valgt at beskæftige mig med virksomheden McDonald's Danmark ApS. Først vil jeg udarbejde en virksomhedsbeskrivelse, der giver et hurtigt indblik i, hvilken virksomhed McDonald's Danmark Aps er.

Derefter vil jeg beskrive virksomhedens nuværende strategiske situation med en analyserende del, der omfatter forskellige analyser såsom en virksomhedsanalyse, der kortlægger virksomhedens ide og strategier, en branche- og konkurrentanalyse, der kan identificere virksomhedens konkurrenter, en regnskabsanalyse, der viser udviklingen i virksomheden og en SWOT-analyse, der klargør hvilke stærke/svage sider virksomheden har på nuværende tidspunkt, samt hvilke muligheder/trusler der byder sig.

Og til sidst vil jeg afslutningsvis komme med mit forslag til en ny anvendelse af promotion parameteren, og gøre rede for dennes indvirkning på virksomhedens fremtidige økonomi, samt konkludere overordnet i forhold til den udleverede problemformulering."... Køb adgang for at læse mere

SOP om McDonald's Danmark ApS i VØ og Afsætning

[4]
Bedømmelser
 • 07-03-2014
  udmærket opgave til inspiration hvis man sidder fast
 • 25-02-2014
  Rigtig fint opgave med forklaringer :)
 • 19-10-2016
  god opgave defefef fwe fwe
 • 08-11-2012
  Udemærket opgave til inspiration :-)