Noter til "Alverdens Geografi" - Naturgeografi

Se flere bedømmelser 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 (39 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 2.g

Fag

Naturgeografi C

Karakter

Godkendt

Antal sider

25

Antal ord

12966

Filformat

Word2003

Noter til "Alverdens Geografi" - Naturgeografi

Omfattende noter til Naturgeografi (C-niveau) med udgangspunkt i Naturgeografibogen "Alverdens geografi" af Christian Friis Bach.

Elevens kommentar
Jeg skrev noterne da jeg genopfriskede pensum op til eksamen i Naturgeografi, og de hjalp mig med at få 12-tallet.

Indhold
Det danske landskab - Alverdens geografi (side 243-271) atlas (side 5-7)
Dansk landbrug - alverdens geografi side 65-81 (vand), 131-151 (landbrug) & Ved hulebækkens bred
Supplerende stof - alverdens geografi side 105-111
Jordskælv og vulkaner - Alverdens Geografi side 195-220 & atlas side 90-91
Vejr og klima - Alverdens Geografi side 28-63
Energi - Alverdens Geografi side 223-241 & atlas side 5 & 93

Uddrag
"Geologisk historie danmark:
Nu ligger vi i et roligt område uden rigtig jordskælvsaktivitet, men sådan har det ikke altid været.
545 mio år siden – alle kontinenter var samlet i et superkontinent 'pannotia'.

Det blev opsplittet og mindre kontinenter drev væk fra hinanden. Efter kontinenterne var drevet rundt i 200 mio. år, ramte det sammen igen og dannede superkontinentet Pangæa. For ca 200 mio. år siden opsplittede dette sig. (figur 9.10 side 203 - Wegeners teori)

Figur 11.1 – side 244: for 286-545 mio. år siden (oldtid) bestod Danmarks undergrund hovedsageligt af sandsten, kalksen, skifer og ler.
For 208-245 mio. år siden (middelalder) bestod det bl.a. af ler, kalk, sand og skifer.
For 5-149 mio. år siden (nyere tid – tertiær og kridt) bestod det først af kalk, sand, flint og ler. Fra 5-38 mio. år siden var det primært ler.
Tiden fra 1,8 mio. - 11.000 år siden (kvartær) - moræne, smeltevandsaflejringer."... [læs mere nu]