Vandets kredsløb, Nedbørsfordeling og Vandbalancen i Danmark | Alverdens Geografi

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 4
  • 836
  • PDF

Vandets kredsløb, Nedbørsfordeling og Vandbalancen i Danmark | Alverdens Geografi

Besvarelse af 14 opgaver med spørgsmål om vandets kredsløb, nedbørsfordeling og vandbalancen i Danmark. Spørgsmålene er fra Christian Friis Bachs bog "Alverdens Geografi - Opgaver".

Indhold

Vandets kredsløb
1. Hvad er karakteristisk for vand som ressource?
2. Hvad er karakteristisk for drikkevandsforsyningen i Danmark i f.h.t. de sydeuropæiske lande?
3. Hvor stort er danskernes vandforbrug?
4. Beskriv hvad modellen over vandets kredsløb viser?
5. Beskriv vandets kredsløb vha. vandbalanceligningen: N = F + Ao + Au +/- ∆R altså, hvor finder du de enkelte elementer i vandbalanceligningen i figurerne t.v.? (Ao = overfladisk afstrømning, Au = underjordisk afstrømning og ∆R = ændring i reserver - f.eks. i grundvandbeholdning)
6. Overvej hvilke forhold der er bestemmende for størrelsen af de enkelte led i vandbalancen
7. Beregn fugtighedsindeks for Sjælland
Nedbørsfordeling
8. Hvad anvendes ´fladsingaturen´ til på dette kort?
9. Hvor i Danmark er nedbørsmængden størst ? Hvorfor?
Vandbalancen i Danmark
10. Gør dig klart hvad figur 3 viser og hvordan den skal læses?
11. Beskriv vandbalancen for Danmark dvs. I hvilke måneder har vi nedbørsoverskud og hvornår vi har nedbørsunderskud
12. Hvor kan du genfinde vandbalancens enkelte elemeter N = F + Ao + Au +/- ∆R i figur 3?
13. Hvordan kan der egentlig i sommermånederne fordampe mere vand end der falder som nedbør i samme periode?
14. Overvej hvilke miljøproblemer som er knyttet til vandbalancen i Danmark i vinterhalvåret?

Uddrag

1. Hvad er karakteristisk for vand som ressource?
Vand er en forudsætning, for en hver levende organismer bliver udgjort af vand. Jorden består af 70 % vand, men kun 2,5 % er ferskvand (drikkevand). Vi har derfor i længere sigt, behov for vand da mennesketallet er stigende. Vi har i dag grundvandsressourcer som for hver dag bliver formindsket. Forårsaget klimaændringer, falder der mindre nedbør nogle steder på kloden. Dette medførere til at den potentielle fordampning øges.

2. Hvad er karakteristisk for drikkevandsforsyningen i Danmark i f.h.t. de sydeuropæiske lande?
I Danmark er drikkevandsforsyningen sikret, da vi har rigeligt af vand. Med klimaændringer, er vi en af de lande hvor der falder mere nedbør mens der i andre lande falder mindre. Vandet har altid ikke en god kvalitet, derfor forsøger man gennem vandplaner at beskytte kvaliteten af vand mod forurening. I de sydeuropæiske lander er... Køb adgang for at læse mere

Vandets kredsløb, Nedbørsfordeling og Vandbalancen i Danmark | Alverdens Geografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.