Bliver Jorden varmere - Alverdens Geografi s. 58-61

  • STX 2.g
  • Naturgeografi B
  • 12
  • 3
  • 911
  • PDF

Bliver Jorden varmere - Alverdens Geografi s. 58-61

Vi besvarer opgaven "Bliver Jorden varmere?" fra bogen Alverdens Geografi s. 58-61. Spørgsmålene til "Bliver Jorden varmere" kan ses nedenunder. Figurerne er med i opgaven.

Lærers kommentar

Godt med mange dybdegående kommentarer til figurer.

Indhold

1. Beskriv med udgangspunkt i figuren den naturlige og den menneskeskabte drivhuseffekt.
2. Beskriv og forklar udviklingen i temperatur og CO2 som den kommer til udtryk i figuren.
3. Giv en vurdering af hvilke konsekvenser en temperaturstigning kan have i de forskellige klimabælter – se figur 3.
4. Beskriv princippet bag den Østgrønlandske pumpe og forklar hvordan den påvirkes af klimaændringer – inddrag figuren i besvarelsen.
5. Hvordan påvirkes nedbørsforholdenes globale fordeling med temperaturstigningen, tag i besvarelsen udgangspunkt i figuren?
6. Beskriv komponenterne i klimasystemet og giv en vurdering af hvad der kan ske i de forskellige processer ved en temperaturstigning. Se figuren.
7. Giv en vurdering af den globale fordeling af CO2 ud fra figuren
8. Diskutér årsagerne til at Afrika vil blive mere påvirket af klimaforandringerne end fx USA.

Uddrag

På figuren I kan vi se solens kortbølget stråle trænge igennem atmosfæren og rammer jorden, planterne og klipperne. Det er dog ikke alle stråler der kan trænge igennem.
Naturen omdanner disse kortbølgede lysstråler til langbølgede varmestråler, som med til at opvarme jorden.

Strålerne bliver sendt ud mod rummet igen.

Men i vores atmosfære er der det vi kalder drivhusgasser, det er bl.a. vanddamp og kuldioxid (CO2). Disse drivhusgasser kaster de langbølgede varmestrålerne tilbage ned mod jorden og luften bliver derfor ved med at være opvarmet. Der er dog nogle de kommer igennem.

Co2 er en både menneskeskabt og naturlig drivhusgas.
Den menneskeskabte Co2 er i form af brændstof fra biler og fabrikker.
Den naturlige Co2 er kulstofkredsløbet der indgår i al plantevækst og respiration... Køb adgang for at læse mere

Bliver Jorden varmere - Alverdens Geografi s. 58-61

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.