Udviklingen i Dansk Landbrug: Alverdens Geografi s. 164

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 7
  • 1873
  • PDF

Rapport: Udviklingen i Dansk Landbrug: Alverdens Geografi s. 164

Vi besvarer en række opgaver om udviklingen i dansk landbrug.

Opgaverne hører til grundbogen Alverdens Geografi, side 164, hvor der er nogle tal over udviklingen i det danske landbrug. Udviklingen ses på de forskellige kurver/grafer.

Lærers kommentar

God opgave

Indhold

Opgave 1: Analyser udviklingen i de 4 første forhold i fig. 6.4: Landbrugsareal, landbrugsbedrifter (antal gårde), gennemsnitsstørrelse og beskæftigede. Lav en kurve over udviklingen for hvert af disse områder.

Opgave 2: Analyser udviklingen i mekaniseringen: traktorer, mejetærskere, heste med dokumentation fra tallene. Lav en kurve over forholdet mellem antal traktorer og antal gårde for de forskellige år. Gør det samme mht. mejetærskerne. Hvordan kan man forklare denne udvikling?

Opgave 3: Analyser udviklingen af gødnings- og pesticidforbruget. Sammenlign udviklingen med tidspunkterne for indførelse af Vandmiljøplan I og II. Find informationer på nettet om miljøplan fra foråret 2009: ”Grøn vækst” og inddrag det i dine vurderinger af forureningspotentialet i dag.

Opgave 4: Analyser udviklingen i produktionen, dvs. korn, svinekød og mælk og forklar udviklingen.
Diskussion/Konklusion: Sammenskriv analyseresultaterne fra de ovenstående punkter og formuler en samlet vurdering af landbrugets teknologiske udvikling frem til i dag.

Uddrag

2. Undersøg i hvor høj grad danskerne (Bilag A2) er enige i Dansk folkepartis udenrigspolitiske synspunkter, som de kommer til udtryk i bilag A1

Ifølge bilag A1 er Dansk folkepartis synspunkter klare, de virker på ingen måde glade for europæiske medlemskab. F.eks. bør vi ikke lade os koste rundt af de andre vestlige stormagter, men blot deltage i militære aktioner som vi ser som værende vigtige, hvilket også fremkommer at vælgerne er enige i. Et andet punkt, hvor vælgerne er enige med Dansk folkeparti er også at 62 % af vælgerne foretrækker dansk statsborgerskab over unionsborgerskabet, dette fremkommer af figur 4. Dog ses der tydeligt uenigheder mellem Dansk folkepartis udenrigspolitiske synspunkter og vælgernes i andre punkter... Køb adgang for at læse mere

Udviklingen i Dansk Landbrug: Alverdens Geografi s. 164

[1]
Bedømmelser
  • 23-04-2015
    giver rigtig meget god info som virkelig kan bruges i mange fag så som geografi samfundsfag dansk