Noter til Alverdens Geografi

 • HF 2. år
 • Geografi C
 • Ingen givet
 • 64
 • 20872
 • PDF

Noter til Alverdens Geografi

Dette er en række noter om Alverdens Geografi. Vi kommer omkring nedenstående emner i Alverdens Geografi.

Indhold

Side 2-13 – klimaforandringer
Side 13-23 – Befolkning
Side 23-34 - Vand
Side 35- 46 – Dansk landbrug
Side 47-55 – Fødevarer
Side 55- 64 – Vejret i DK

Uddrag

Tema 1
Klimaforandringer fup eller fakta

Klima- og plantebælter:
- Dagslængde, temperatur, nedbør og fordampning er ting der afgør hvad der kan gro et givent sted
- Middeltemperaturen bestemmer de store linier i plantevæksten. Ekstremerne sætter grænserne for hvad der kan gro. Nedbør og fordampning bestemmer detaljerne
- Hydrotermfigurer kan bestemme et givent sted klimatiske forhold og giver et fingerpej om hvad der kan gro der
- Vahls inddeling af klimabælter, benyttes i Danmark og er delt op i 4 overordnede klimazoner baseret på gennemsnitstemperaturen i varmeste og koldeste måned, og vækst periodens længde ( en periode med en temperatur over en vis værdi)
- Valhl har desuden underinddelt klimazonerne efter hvor meget nedbør der falder. Se fig 2.24 side 49
- Menneskers indgriben kan dog infiltrere på den naturlige øko balance (og kan derved kompensere for eventuelle mangler enkelte steder)
- Desuden kan global opvarmning medføre forskydninger af plantebælterne... Køb adgang for at læse mere

Noter til Alverdens Geografi

[57]
Bedømmelser
 • 14-06-2010
  Virkelig gode, grundige notater til Alverdens geografi - kan anbefales...
 • 20-06-2010
  mega kanon kan godt anbefales helt sikkert især til eksamen hvis man mangler notater
 • 20-08-2017
  gode noter til eksamen, kunne bruges...
 • 29-01-2017
  meget god, fin inhold