Noter til Alverdens Geografi

 • HF 2. år
 • Geografi C
 • Ingen givet
 • 64
 • 20872
 • PDF

Noter til Alverdens Geografi

Dette er en række noter om Alverdens Geografi. Vi kommer omkring nedenstående emner i Alverdens Geografi.

Indhold

Side 2-13 – klimaforandringer
Side 13-23 – Befolkning
Side 23-34 - Vand
Side 35- 46 – Dansk landbrug
Side 47-55 – Fødevarer
Side 55- 64 – Vejret i DK

Uddrag

Tema 1
Klimaforandringer fup eller fakta

Klima- og plantebælter:
- Dagslængde, temperatur, nedbør og fordampning er ting der afgør hvad der kan gro et givent sted
- Middeltemperaturen bestemmer de store linier i plantevæksten. Ekstremerne sætter grænserne for hvad der kan gro. Nedbør og fordampning bestemmer detaljerne
- Hydrotermfigurer kan bestemme et givent sted klimatiske forhold og giver et fingerpej om hvad der kan gro der
- Vahls inddeling af klimabælter, benyttes i Danmark og er delt op i 4 overordnede klimazoner baseret på gennemsnitstemperaturen i varmeste og koldeste måned, og vækst periodens længde ( en periode med en temperatur over en vis værdi)
- Valhl har desuden underinddelt klimazonerne efter hvor meget nedbør der falder. Se fig 2.24 side 49
- Menneskers indgriben kan dog infiltrere på den naturlige øko balance (og kan derved kompensere for eventuelle mangler enkelte steder)
- Desuden kan global opvarmning medføre forskydninger af plantebælterne... Køb adgang for at læse mere

Noter til Alverdens Geografi

[58]
Bedømmelser
 • 15-06-2012
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Jeg er ved at læse det igennem nu, det er super godt, hvis man kan holde ud at læse 64 sider notater uden punktummer. (øv!) ellers godt..
 • 13-06-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  De fleste emner jeg har er i disse noter, dog savner jeg lidt forklaringer på figurerne som bliver henvist til.
 • 20-08-2017
  gode noter til eksamen, kunne bruges...
 • 29-01-2017
  meget god, fin inhold