Liv og identitet i det senmoderne samfund: Unges identitetsdannelse

  • STX 2.g
  • Samfundsfag B
  • 10
  • 4
  • 1551
  • PDF

Liv og identitet i det senmoderne samfund: Unges identitetsdannelse

Her finder du en opgave i Samfundsfag B med en redegørelse på baggrund af bilagene for det forventningspres, unge er underlagt i det senmoderne samfund. Derudover er der en fyldestgørende diskussion med udgangspunkt i redegørelsen og ud fra relevante teorier omkring unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

Bilag A: Nilo Sand: ”Flere unge bukker under for forventninger”, Berlingske, den 11.8.09.
Bilag B: Nilo Sand: ”Det er min egen skyld, hvis jeg ikke lykkes”, Berlingske, den 11.8.09.
Bilag C: Tekstboks 4.17 og figur 4.10, fra Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op, Col. 2014. Individuel opgave 4 elevtimer Max 3 sider Fokus: Dokumentation, begreber, teorier.

Indhold

Samfundsfagsopgave 1: Liv og identitet i det senmoderne samfund
1. Redegør på baggrund af bilagene for det forventningspres, som unge er underlagt.
2. Redegør dernæst for de problemer, som dette kan medføre.
3. Diskutér til sidst med udgangspunkt i dine redegørelser og ud fra relevante teorier unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
Litteraturliste

Uddrag

Flere unge kontrollere sig selv for meget og bukker under for indre forventningspres. unge af den nuværende generation planlægger deres liv i detaljer og føler sig selv ansvarlige for, at livet går som planlagt. De unge forventes allerede i børnehaven at have en ide om deres mål og kvalifikationer i livet. Samfundet minder dem hele tiden om, at de skal vide og kende deres målsætninger. Så snart individerne er videre i uddannelsessystemet og starter på en ungdomsuddannelse, forventes de at vide, hvad de vil lave de næste mange år frem og hvorfor de vil således. Presset fra samfundet er således blevet en del tungere. Man kan f.eks. referere til regeringens målsætning om, at 95% på en ungdomsuddannelse også gennemfører den.
Dernæst har de unge individer en hel del ambitioner om at opnå succes på deres egen måde og heri indgår karakterracet og frustrationerne forbundet hermed. Hvis den unge ikke kan opnå den forventede succes så som f.eks. høje karakterer under ungdomsuddannelse, bukker individet under, hvilket kan resultere i depressioner og stress.
I en undersøgelse fremgår det, at 95% af unge ser overvejende positivt eller positivt på deres egen fremtid, og netop vor tids unge generation tager selv det fulde ansvar for deres succes eller nederlag... Køb adgang for at læse mere

Liv og identitet i det senmoderne samfund: Unges identitetsdannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.