Kina - Udviklingsøkonomisk landeanalyse

  • HHX 3. år
  • International Økonomi A
  • 10
  • 13
  • 2690
  • PDF

Kina - Udviklingsøkonomisk landeanalyse

Her finder du en udviklingsøkonomisk landeanalyse af Kina.

Opgaven er en landeanalyse af Kina, hvor der sammenlignes med USA og Danmark.
I opgaven bliver der bl.a. kigget på økonomiske forhold, vækstmodellen, erhvervsstruktur, befolkningsforhold, HDI og Porters udviklingsproces.
Afslutningsvist bliver der diskuteret hvilke usikkerheder, der kan være ved at anvende udviklingskendetegnende til vurdering af et lands udviklingsniveau.

Lærers kommentar

God opgave, med mange gode perspektiver og vel brugt terminologi, dog med få mindre væsentlige mangler og mangel på fuldstændig besvarelse i nogle opgaver.

Indhold

Indledning 2
Økonomiske Forhold 2
Vækstmodellen 4
Erhvervsstruktur 5
Erhvervssektormodellen 5
Befolkningsforhold 6
Middelleve alder - forventet levetid ved fødslen 7
HDI – Human development index 9
Porters udviklingsproces 10
2. Diskuter hvilke usikkerheder, der kan være ved at anvende udviklingskendetegnende til vurdering af et lands udviklingsniveau. 10
Bilag 1 - 1-barns-politik indtræffer 12
Litteraturliste: 13

Uddrag

Indledning

Kina er det største land i Østasien og det fjerdestørste land i verden, med en befolkning på mere end 1,3 milliard mennesker (1/5 af jordens befolkning). På grund af landets meget store befolkning og kraftige økonomiske vækst samt store indsigt i forskning og udvikling bliver Kina oftest anset som en kommende supermagt, som blandt andet er baseret på, at de er verdens anden største økonomi.

Dette vil jeg undersøge nærmere gennem en Udviklingsøkonomisk landeanalyse, hvor jeg vil forsøge, at beskrive Kina ud fra relevante diagrammer og data, samt lave en komparativ analyse med Danmark og USA for at se forskellen på disse lande. Det spændende ved, at sammenligne med disse lande i forhold til bare, at tag et rigt og et fattigt land er, at de alle er forholdsvis udviklede lande, men alligevel er der en markant forskel på flere af forholdende i landende... Køb adgang for at læse mere

Kina - Udviklingsøkonomisk landeanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.