SOP om Bestseller & CSR i Bangladesh

  • HHX 3. år
  • SRP (International Økonomi A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 10
  • 39
  • 10408
  • PDF

SOP om Bestseller & CSR i Bangladesh

I dette SOP belyses virksomheden Bestseller og dens CSR aktiviteter i forhold til outsourcing og produktion i Bangladesh.

Opgaven er et SOP i International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A.

Den indeholder en kort virksomhedsbeskrivelse (virksomhedens kompetencer, historie og ejerskab). Derefter redegøres der for begrebet outsourcing og der laves en udviklingsøkonomisk landeanalyse af Bangladesh.

Derudover findes en virksomhedsanalyse af Bestseller for at skabe bedre overblik over den økonomiske situation og det samfundsmæssige ansvar som Bestseller har.

Til sidst i opgaven vurderes det, om Bestseller står overfor nogle udfordringer, når der skal udarbejdes CSR-rapport i Bangladesh. Her ses også på fordele og ulemper ved, at regeringen i Bangladesh stiller krav til tekstilvirksomhederne.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Afgrænsning 1
Metode 1
Indledning 1
Beskriv kort virksomheden Bestseller 2
Gør rede for begrebet outsourcing 3
Foretag en udviklingsøkonomisk landanalyse af Bangladesh 6
Foretag en virksomhedsanalyse af virksomheden Bestseller, herunder deres brug af CSR
Vurder hvilke udfordringer Bestseller står overfor i udøvelsen af CSR i Bangladesh 16
Vurdér sluttelig fordele og ulemper for Bangladesh ved at stille krav til tekstilvirksomhederne om bedre løn- og arbejdsforhold for de ansatte. 18
Konklusion 19
Litteraturliste 22
Bilag 1: Udvikling i Bangladesh 26
Bilag 2. CSR model 27
Bilag 3: Virksomhedens nøgletal 28
Bilag 4: Rentabilitetsanalyse 30
Bilag 5: Code of conduct 35
Bilag 6: Påvirkning 37

Uddrag

Afgrænsning
Jeg har valgt dette emne, fordi at der de seneste år har været stigende tendens til at outsource til lande, som er bagud teknologisk og økonomisk. Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i Bestseller og deres samfundsansvar. For at afgrænse emnet, vil jeg tage udgangspunkt i deres samfundsansvar i landet Bangladesh og se på hvordan landet klarer sig, og hvilken indflydelse Bestseller har på dem.

Metode
Der er i forbindelse med udarbejdelsen denne opgave foretaget en del informationssøgning. Det har derfor været nødvendig at være kildekritisk, fordi kilder har forskellige vinkler på ting, alt efter po-litisk overbevisning, og holdning. Jeg har i denne opgave gjort brug af den kvalitative metode, da der er udarbejdet en regnskabsanalyse som skaber et økonomisk overblik over virksomheden.
Jeg har i forbindelse med analysen af CSR-rapport, benyttet den kvalitative metode, da virk-somheden fortæller deres vinkler på historien. Derfor har det været relevant at søge andre kilder, blandt andet i form at artikler. Til analyserne har jeg brugt modeller og metoder fra fagene virksomhedsøkonomi og internationaløkonomi. Jeg har benyttet mine økonomiske kompetencer til databehandling og ræsonnement kompetencen i forbindelse med rentabili-tetsanalysen hvor jeg har vurderet sammenhæng mellem nøgletal.

Indledning
I dette projekt, har jeg valgt koncentrere mig om, den danske virksomhed Bestseller, som er en stor dansk modetøjskoncern, med hovedsæde i Brande. Opgaven vil indeholde en kort virksomhedsbeskrivelse, som vil komme omkring virksomhedens kompetencer, historie og ejerskab. Derefter vil der blive gjort rede for begrebet outsourcing. Dette er relevant, da globaliseringen har gjort begrebet relevant, og outsourcing bliver i dag brugt af mange internationale virksomheder.

Opgaven vil indeholde en udviklingsøkonomisk landeanalyse af Bangladesh, da det har stor betydning for opgavens udgangspunkt i Bestseller. Jeg har valgt Bangladesh, fordi Bestseller har produktion i landet, og jeg ønsker at blive klogere på situationen i landet. Jeg vil med analyse finde ud af om virksomheders outsourcing har nogen effekt.

Jeg vil derudover lave en virksomhedsanalyse af Bestseller. Analysen skal skabe bedre overblik over den økonomiske situation og det samfundsmæssige ansvar som Bestseller har. Jeg vil se på den tredobbelte bundlinje, som er en forlængelse af den udviklingsøkonomiske land-analyse. Jeg vil finde ud af, hvad Bestseller gør for, at hjælpe Bangladesh på vej mod bedre tider.

Til sidst i opgaven vil jeg vurdere, om Bestseller står overfor nogle udfordringer, når der skal udarbejdes CSR-rapport i Bangladesh. Det er udfordringer, som kan opstå når retningslinjer og regler skal føres ud i livet. Jeg vil derudover se på fordele og ulemper ved, at regeringen i Bangladesh stiller krav til tekstilvirksomhederne. Det er blandt andet krav om lønniveau og arbejdsforhold. Krav som egentlig burde være i overensstemmelse med CSR-rapporter.

Beskriv kort virksomheden Bestseller
Virksomheden Bestseller A/S er en dansk tøjkæde, som blev startet i 1975 af Merethe og Troels Holch Povlsen. Bestseller har hovedsæde i Brande i Midtjylland, og i 2012 stod Bestseller klar med et logistik center udenfor Haderslev, som forsyner hele Europa med Bestsellers produkter.2
Bestseller designer, og sælger hovedsageligt tøj og sko. De har i dag omkring 16 brands,3 som henvender sig til en stor målgruppe, både mænd, kvinder, unge og børn. Bestseller står bag brands som Jack and Jones, Vero Moda og Selected. De sælger deres produkter, igennem Franchising hvor de overdrager den fulde forretningside til butiksejer. Der er dog regler omkring, økonomi, markedsføring, indkøb og salg.
Bestseller koncernen ejer ikke selv fabrikker, hvor deres tøj bliver syet, så de får deres produkter produceret hos eksterne producenter i 31 forskellige lande. Bestseller er et Aktieselskab, men er ikke børsnoteret, men familieejet af Holch Povlsen familien. 6+7 Produktionen... Køb adgang for at læse mere

SOP om Bestseller & CSR i Bangladesh

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.