SRO: Klima og Klimapolitik i Samfundsfag A og Naturgeografi B

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Naturgeografi B)
 • 10
 • 21
 • 7206
 • PDF

SRO: Klima og Klimapolitik i Samfundsfag A og Naturgeografi B

SRP med fagkombinationen Samfundsfag A og Naturgeografi B

Opgaven gennemgår en række vigtige områder for klima og klimapolitik, bl.a. de fysiske konsekvenser af drivhuseffekten, samt hvorvidt mennesket har haft en indflydelse på denne. I samfundsfag fokuseres der på det globale perspektiv, og jeg vurderer slutteligt klimatopmødet i København 2009 (COP15).

Indhold

Indledning 2
Drivhuseffekten 3
- Naturlig eller menneskeskabt 3
El Niño-effekten 5
Hvad er globalisering? 6
- Globaliseringens 5 nøgleord 7
- Globaliseringens 5 dimensioner 8
International og National klimapolitik 10
- Nationalt 10
- FN og klima 12
- International samarbejdspolitik 12
- Free-riding 15
Klimatopmødet i København 2009 15
Konklusion 17
Litteraturliste 19
Bilag 1 20
Bilag 2 21

Uddrag

Indledning
Et af de mest diskuterede emner lige nu er Klimaproblematikken. Den stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren vil føre til klimaforandringer, som kan få dramatiske følger for livsbetingelserne i store dele af verden.

Igennem de seneste år er der kommet fokus på klimaet. Der er en stigende frygt for at vi øger drivhuseffekten gennem kraftig forurening, med især CO2, og dermed påvirker det globale klima. Der er mange faktorer der spiller ind nå man snakker om klimaet, og der er delte meninger om klimaproblemet er naturligt eller menneskeskabt.

Nogen af de klimapåvirkninger der skyldes af naturen selv er f.eks. Vulkanisme, El Ninõ, solpletter, osv., mens mennesket i dag er med til at gøre problemet endnu større, bl.a. ved udledning af CO2, rydning af store skovarealer, osv., som specielt er blevet værre siden den industrielle revolution. Derfor er klimaproblemet ikke kun et nationalt problem men et globalt problem. Her har globaliseringen også spillet en stor rolle, hvilket jeg vil komme nærmere ind på senere i opgaven.

Landene verden over har sat ind overfor problemet, og i 1997 blev Kyoto-aftalen underskrevet. Det er en klimaaftale, som angiver hvor meget de enkelte lande skal reducere udslippene af de vigtigste klimagasser. Selvom USA er det land der udleder mest CO2, så sagde de nej til at godkende den, så man valgte at lave en klimaaftale udenom USA. Men lige nu er forhandlinger igang, på det meget omdiskuterede Klimatopmøde i København (COP15), hvor ministre, præsidenter, politiker, m.fl. fra 192 lande er samlede. Her er målet at opnå en fælles klimaaftale, som kan træde i kræft når den gamle udløber i år 2012.

I den naturgeografiske del vil jeg i min opgave redegøre for, hvad man forstår ved et områdes klima og nævn nogle faktorer, som har indflydelse på ændringer i dette. Dette vil jeg gøre bl.a. ved hjælp af fænomenet El Ninõ. Uover det vil jeg vurdere og diskuter nogle af de størrelser, som påvirker drivhuseffekten, både naturlige og menneskeskabte. Her vil jeg bl.a. komme ind på vulkanisme og solpletter som det naturlige og udledning af CO2 gasser som det menneskeskabte.

I den samfundsfaglige del vil jeg Redegør for det teoretiske begreb "globalisering", for globaliseringens nøgleord og dimensioner, og deres sammenhæng, hvor jeg Inddrag opfattelsen af klimaproblemet som en globaltrussel, konkretiser denne trussel og dens afledte virkninger.

Jeg vil Undersøge den hidtidige klimapolitik på det nationale, regionale og internationale/globale niveau, samt de barrierer og konflikter, der hidtil har præget løsninger/beslutninger på klimaområdet. Til belysning af dette vil jeg inddrag forskellige teoretiske opfattelser af international politik, f.eks. sondring mellem realisme, idealisme, aktør/struktur synsvinkler, samt FN's rolle.

Tit sidst vil jeg diskuter muligheder for at nå frem til en fælles løsning på klimatopmødet i København til december."... Køb adgang for at læse mere

SRO: Klima og Klimapolitik i Samfundsfag A og Naturgeografi B

[3]
Bedømmelser
 • 01-04-2011
  God opgave. God til inspiration med hensyn til klimaet som global trussel
 • 09-05-2011
  rigtig fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
 • 19-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er mega god efter min mening (: ..