SRO om orkanen Haiyan i Filippinerne | Samfundsfag A og Naturgeografi B

SRO om orkanen Haiyan i Filippinerne | Samfundsfag A og Naturgeografi B

Her finder du en Studieretningsopgave (SRO) om orkanen Haiyan i Filippinerne. Opgaven er skrevet i Samfundsfag og Naturgeografi.

Opgaven indeholder en redegørelse for, hvordan en tropisk orkan opstår, en redegørelse for, hvad et uland er, og om Filippinerne er et. Derudover indeholder den fakta om orkanen Haiyan, der hærgede Filippinerne i november 2013 og en redegørelse for og kommentarer af det efterfølgende katastrofe-, hjælpe- og genopbygningsarbejde. Sidst men ikke mindst beskriver den også, hvordan fremtiden for tropiske orkaner kan se ud, og hvad Filippinerne kan gøre for at være bedre forberedte, næste gang katastrofen rammer...

Branner, Hans m.fl.: Internatinal politik. Danmark og ulandene. 1. udg. Columbus, 2001., kap. 3

Lærers kommentar

Indledning: Ok, men minder lidt op ”opgavens opbygning”. Du kan godt bruge lidt plads på at føre læseren ind i emnet.

Tropiske orkaner:
Fremragende! Du får brugt din geo-faglige viden til at forklare Haiyans dannelse og udvikling - meget flot. God brug af fagtermer og modeller.

Filippinerne som uland?
Fint du henviser til Branner, men præciser hans definition af et uland, så det står helt klart og du kan holde din gode analyse af Filippinerne op imod den definition. God brug af bilag 4. Gode pointer du får frem og fint at konkludere at Filippinerne er et mellemindkomst land.

Aktører: Ok, du får beskrevet mange forskellige aktører, men afsnittet bliver en smule beskrivende. Kan du evt få koblet noget teori på? Du kan også undersøge hvad deres mål for at hjælpe er – fx idepolitisk, international solidaritet, økonomiske interesser, sikkerhedspolitiske interesser osv.

Tropiske orkaner i fremtiden:
Ok forklaringer, du kunne evt indsætte en figur der dokumenterer global opvarmning eller øget havtemperatur. Ellers fint.

Strukturelle forandringer: Rigtig fin redegørelse og fint at inddrage livelihood begrebet. Men husk at du ifølge opgaven bliver bedt om at ”diskutere”, så forsøg at få forskellige synspunkter frem.

Konklusion: God

Kilder: Fungerer godt – gode faglige kilder
Sprog: fint, god brug af fagtermer i NG-delen

Struktur: velformuleret og velstruktureret opgave

Svares der på opgaven: ja.

Samlet bedømmelse: 10/12

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Tropiske orkaner 5
Filippinerne som uland? 8
Hjælpe- og genopbygningsarbejde 10
Tropiske orkaner i fremtiden 12
Strukturelle forandringer i Filippinerne 13
Konklusion 15
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Den tropiske orkan Haiyan ramte Filippinerne i november måned 2013 og forårsagede kæmpe ødelæggelser rundt om i landet. Denne opgave vil tage udgangspunkt i de naturvidenskabelige og samfundsfaglige aspekter af situationen, således at jeg vil besvare følgende spørgsmål.
I denne opgave vil jeg gøre rede for de naturgeografiske betingelser for orkanen Haiyans dannelse og udvikling ud fra datamateriale fra bilagene samt mit eget materiale. Derudover vil jeg kort gøre rede for de sociale og økonomiske forhold i Filippinerne. Jeg vil også tage stilling til, om Filippinerne er et u-land.
I denne opgave vil jeg desuden undersøge, hvilke aktører der kom på banen i hjælpearbejdet, efter den tropiske orkan Haiyan hærgede Filippinerne, samt undersøge hvorfor disse aktører kom på banen, og hvilken rolle de spiller i forhold til det efterfølgende hjælpe- og genopbygningsarbejde.
Jeg vil også kort diskutere, hvordan global opvarmning vil påvirke udviklingen af de tropiske orkaner i fremtiden, og hvad der skal til af samfundsmæssige strukturelle forandringer for, at Filippinerne selv kan klare sig fremover, når der opstår lignende naturkatastrofer.
____________

Tropiske orkaner
Måden, en tropisk orkan opstår på, er påvirket af mange faktorer. Forholdene skal være ideelle, hvis et lavtryk skal udvikle sig til en dødbringende og frygtindgydende tropisk orkan eller tyfon. For at forstå, hvordan en tropisk orkan bliver dannet, bliver man nødt til at se på hele Jordens vindsystem, der har en kæmpe indflydelse på dannelsen af tropiske orkaner. Vindsystemet får sin kraft fra Solen, der opvarmer alt på jorden. Idet Jorden hælder i forhold til dens kredsløbsbane omkring solen , vil indstrålingen være større i de ækvatoriale egne end længere mod Syd- og Nordpolen, og det globale vindsystem fordeler de kolde og varme luftmasser. De store temperaturforskelle danner høj- og lavtryksområder, hvor luften vil udligne trykforskellen mellem kold og varm luft, og derfor .... Køb adgang for at læse mere

SRO om orkanen Haiyan i Filippinerne | Samfundsfag A og Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om orkanen Haiyan i Filippinerne | Samfundsfag A og Naturgeografi B.