SRO om krigen i Irak og forekomst af olie | Samfundsfag A og Naturgeografi B

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Naturgeografi B)
  • 12
  • 16
  • 4695
  • PDF

SRO om krigen i Irak og forekomst af olie | Samfundsfag A og Naturgeografi B

SRO i Samfundsfag A og Naturgeografi B om krigen i Irak. Omdrejningspunktet for opgaven forekomsten af olie i Irak og oliens betydning for krigen.

Opgaveformulering
1) Gør rede for oliedannelse og olieforekomsterne i Irak.
2) Redegør for Iraks Olieproduktion og prisudviklingen på olie fra 1970 og til i dag, herunder Iraks rolle i OPEC.
3) Forklar hvilke årsager der kan være til den USA ledede invasionen af Irak i marts 2003.
4) Diskuter forholdet mellem økonomi, ressources og international politik.

Lærers kommentar

God opgave. Svarer på problemformuleringen og problemstillingerne med fornuftige og relevante svar. Få mangler hist og pist.

Indhold

Indledning
Gør rede for oliedannelse og olieforekomsterne i Irak
- Dannelse af olie
- Mellemøstens geografiske forhold for dannelse af olie
- Olie i Irak
2) Redegør for Iraks olieproduktion og prisudviklingen på olie fra 1970 og til i dag herunder Iraks rolle i OPEC.
- Irak olieproduktion
- Iraks rolle i OPEC
- Prisudviklingen på olie fra 1970 og til i dag.
3) Forklar hvilke årsager der kan være til den USA ledede invastionen i Irak marts 2003.
- Baggrunden og forløbet for USA's invasion af Irak
- Årsager til at USA ledede invasionen af Irak
4) Diskuter forholdet mellem økonomi, ressources og international politik.
- Økonomi, ressourcer og sammenspil med den internationale politik
Kildeliste:

Uddrag

Indledning
Menneskets anvendelse af fossile brændstoffer har været en primær kilde til udviklingen af vores samfund. Olien som blev dannet for mange millioner af år siden, blev for første gang opdaget i 1859, og herefter fandt de første olieboringer sted, olien skulle vise sig at få stor betydning på kloden. Da undersøgelserne viste at olien var en god energikilde, har den faktisk lige siden 1920'erne været jordens primære energikilde, og det er desuden blevet et meget omdiskuteret og centralt emne. Især i Mellemøsten, da regionen besidder op mod 2/3 af verdens kendte oliereserver.
Irak krigen startede med at USA ledede invasionen i marts 2003. Hovedargumentet for den amerikanske regering, var at Irak besad masseødelæggelsesvåben og derfor udgjorde en usikker situation for ikke blot USA, men hele verden. Det vidste sig så senere, at påstanden omkring masseødelæggelsesvåben var forkerte. Men dermed var der andre begrundelser for invasionen af Irak. USA blev beskyldt for at være gået ind i krigen, udelukkende for oliens skyld. Det var befolkningen ikke begejstret for, da de ønskede at Irak skulle tjene mere på deres egen olie og derfra opbygge et bedre samfund.

På baggrund af min opgaveformulering, vil jeg altså starte med at forklare de grundlæggende naturgeografiske forudsætninger for dannelse af olie, olieforekomsterne i Irak, Iraks olieproduktion og prisudvikling for olie fra 1970 og til i dag. Derefter bevæger jeg mig mere over i en mere politisk afdeling, hvor jeg vil beskæftige mig med hvilke årsager der kan være til at USA ledede invasionen af Irak i marts 2003 og baggrunden for det... Køb adgang for at læse mere

SRO om krigen i Irak og forekomst af olie | Samfundsfag A og Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.