Kimberly, una madre adolescente

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Spansk A
  • 12
  • 20
  • 7835
  • PDF

Kimberly, una madre adolescente

Her finder du Studienets opgavehjælp til "Kimberly, una madre adolescente". Det er titlen på den digitale eksamen den 23. maj 2017 for Spansk A på STX. Det handler om unge mødre i Nicaragua.

Opgavehjælpen indeholder vores besvarelse af alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om artiklen "Kimberly, una madre adolescente". Ud over at besvare spørgsmålene, giver vi dig også råd til, hvordan du bedst besvarer hver enkelt type spørgsmål. Derefter giver vi dig en gennemgang af teksterne "Kimberly, una madre adolescente" (Tekst A), "Nicaragua" (Tekst B), videoklippet "La historia de Itzel en Nicaragua" (Tekst C) og alle billederne i Tekst D. Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage disse tekster i delprøve 2. Til sidst giver vi dig to forskellige eksempler på besvarelser af delprøve 2, hvor du skal skrive et brev til Kimberly. Vores første besvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 samt Tekst B, mens vores anden inddrager alle teksterne. Dette har vi gjort for at give dig eksempler på to forskellige besvarelser, der koncentrerer sig om hver deres mængde af tekstmateriale, samt opfylder opgaveformuleringens krav.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"Kimberly, una madre adolescente" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1
1. Tekstens genre
2. Tekstens tema
3. Tekstens formål
4. Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end spørgsmål)
5. Markér det rigtige svar
6. Sandt eller falsk?
7. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte
8. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte
9. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med antonymerne i højre spalte
10. Giv billedet en titel på spansk og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk
11. Beskriv historien bag billedet. Skriv 3-5 sætninger på spansk
12. Kig på billedet og gør sætningerne færdige på spansk
13. Indsæt et passende verbum (udsagnsord) og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid)
14. Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge (der kan være flere muligheder).

Delprøve 2:
Du har mødt Kimberly på en rejse i Nicaragua. Skriv et brev på spansk til hende og fortæl, hvad du tænker om hendes situation og hvorfor. Fortæl hende om forskellene mellem Nicaragua og Danmark.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B (Nicaragua), C (video: La historia de Itzel en Nicaragua) eller D (billedmateriale). Du må gerne inddrage yderligere information.

Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber.

- Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i nedenfor.

- Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge de tre verber i hver sin bøjede form, så følgende verbalformer indgår i teksten: præsens (nutid), estar + gerundium (udvidet nutid), perfektum (førnutid).

Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.
Besvarelsen skal fylde 300 ord.

enamorarse de – educación – diferentes – padres – evitar – querer – les – criar – si – según – abandonar – aunque – porque – complicada – él – felices – imaginarse – sacrificar – visitar – afortunadamente

Kimberly, una madre adolescente

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.