Kilimanjaro af Katrine Marie Guldager

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • 10
 • 10
 • 2458
 • PDF

Kilimanjaro af Katrine Marie Guldager

Denne større opgave i Dansk indeholder en analyse og fortolkning af Katrine Marie Guldagers novellesamling Kilimanjaro. Dette sker med udgangspunkt i en analyse af novellen "Dreng i Dar es Salaam", der altså bruges til at sige noget generelt om hovedtemaerne i samlingen.

Til slut foretages en sammenligning med novellesamlingen København af samme forfatter, hvor det undersøges, hvilke forskelle og ligheder der er mellem de to novellesamlingers indhold og struktur.

Studienets kommentar

Overordnet set en spændende og velskrevet opgave, hvor eleven har godt styr på novellesamlingens temaer. Problemet med at analysere en hel novellesamling er dog, at analysen kommer til at bevæge sig på et meget abstrakt og overordnet niveau, og læseren mangler nogle konkrete eksempler og citater til at gøre analysen relevant og læseværdig. Derudover kunne konklusionen med fordel uddybes for at samle op på opgavens forskellige afsnit.

Indhold

Problemformulering 2
Indledning 2
Katrine Marie Guldager 2
Kilimanjaro 3
Dreng i Dar es Salaam 3
Sammenligning med København 5
Temaer 7
konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave analysere Katrine Marie Guldagers novellesamling ”Kilimanjaro” og perspektivere den til hendes første novellesamling ”København”.
Jeg vil starte med kort at præsentere Guldager og hendes skriveteknik, for at give et overblik over hendes forfatterskab og se hvordan hendes liv har præget hendes litteratur. Derefter vil jeg tage udgangspunkt i novellen Dreng i Dar es Salaam, og analysere den i forhold til relationer mellem personer og hvordan de lever i forskellige verdner, selvom de er sammen. Med udgangspunkt i denne novelle vil jeg beskrive hovedtemaer i novellesamlingen.
Vi har læst og analyseret novellesamlingen København i danskundervisningen, og jeg vil til sidst komme ind på, hvad den har tilfælles med novellesamlingen Kilimanjaro.
Novellerne i Kilimanjaro har forskellige handlinger, men jeg vil gennem min analyse og fortolkning vise, at de har meget tilfælles i deres grundelementer og tematikker. Disse fællestræk vil jeg senere bruge til at svare på problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

Kilimanjaro af Katrine Marie Guldager

[1]
Bedømmelser
 • 19-02-2019
  Givet af EUX-elev på 1. hovedforløb
  godt