Kapitel 6 | Checkspørgsmål til aftalers ugyldighed | Erhvervsret C iBog

  • HHX 1. år
  • Erhvervsret C
  • Godkendt
  • 5
  • 1267
  • PDF

Kapitel 6 | Checkspørgsmål til aftalers ugyldighed | Erhvervsret C iBog

Besvarelse af opgave 1-4 samt checkspørgsmålene til kapitel 6 i Erhvervsret C. Opgaverne omhandler aftaleret og mere præcist aftalers ugyldighed. Der er således tale om opgaver, hvor der bl.a. bliver spurgt ind til forskellige situationer, hvor personer eventuelt kunne opnå ophævelse af en given aftale.

Opgaverne stammer fra Systimes IBog til Erhvervsret C (Erhvervsret C - Juraens-grundregler.dk) af Gleerup og Rosenkjær.

Lærers kommentar

Checkspg. 5. Jeg mangler lige lidt om god/ond tro.

Opgave 1:
Udmærket argumentation og fine henvisninger, men jeg mangler din konklusion for en god besvarelse.

Opgave 2:
Enig i konklusionen, men jeg mangler du skriver der er tale om en stærk ugyldighedsgrund.

Opgave 3:
Udmærket besvarelse.

Opave 4:
Jeg mangler du nævner at en pris på en vare ikke er en opfordring til at gøre tilbud, samt at acceptfristen må anses som værende forlænget, da butikken ved hvorfor hun låner stofprøver med. Ellers er jeg enig i din konklusion.

Generelt:
En pæn besvarelse, hvor der dog lige mangler lidt flere steder. Fin opbygning af opgavebesvarelserne.

Indhold

Checkspørgsmål
- I hvilke situationer kan aftalers ugyldighed opstå?
- Hvad betyder det, at en aftale kan blive ugyldig?
- Nævn mindst 3 svage ugyldighedsgrunde
- Nævn mindst 3 stærke ugyldighedsgrunde
- Hvad er forskellen på en stærk og en svag ugyldighedsgrund?
- Redegør for reglen om umyndiges selverhverv
- Forklar indholdet af Aftalelovens § 36
- Hvad forstås ved svigtende forudsætninger?

Opgave 1
- Kan Sofus få ophævet aftalen?

Opgave 2
- Kan Stine få sine penge tilbage? Begrund svaret

Opgave 3
- Hvilken mulighed er der for at gøre de nævnte aftaler ugyldige? Begrund svaret.

Opgave 4
- Hvem er parterne har ret? Begrund svaret.

Uddrag

Checkspørgsmål
1. I hvilke situationer kan aftalers ugyldighed opstå?
Aftalers ugyldighed kan opstår ved: Problemer ved løftets afgivelse(Tilblivelsesmangler ),Problemer ved løftets indhold (indholdsmangler) ...

Opgave 1

Opgave besvarelse:
Overordnet emne: Aftalers ugyldighed
Retskilde: Aftaleloven

Jeg vil mene at Sofus godt kan ophæve aftale idet at han bad om et lønforskud, hvor så chefen udnyttede det ved at sige han ville købe hans gamle bil og give 80.000 kr. for den trods at værdien i den er 110.000 kr. på dette tidspunkt har Sofus være bange for ikke at kunne overleve økonomisk og nok også for hans ansættelsesforhold. Så den lov vi skal have fat i her er aftaleloven § 31, som fortæller omkring at udnytte en anden betydelige økonomiske situation eller personlige vanskeligheder..... Køb adgang for at læse mere

Kapitel 6 | Checkspørgsmål til aftalers ugyldighed | Erhvervsret C iBog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.