Noter: Erhvervsret / Erhvervsjura

 • HHX 3. år
 • Erhvervsret C
 • Ingen givet
 • 66
 • 21793
 • PDF

Noter: Erhvervsret / Erhvervsjura

Noter til hele bogen "Erhvervsret C - Juraens Grundregler" skrevet af Ulla Rosenkjær og Anne Lind Gleerup.

Elevens kommentar

Alt er beskrevet så godt som overhoved muligt.

Indhold

Kapitel 1: Etik, moral og jura
Kapitel 2: Danske retskilder
Kapitel 3: Internationale retskilder
Kapitel 5: Erstatning (udenfor kontrakt)
Kapitel 6: Forsikring
Kapitel 7: Ansættelsesret
Kapitel 8: Aftalers indgåelse
Kapitel 9: Forbrugeraftaler
Kapitel 10: Aftalers ugyldighed
Kapitel 11 – Mellemmandsaftaler
Kapitel 12: Markedsføring
Kapitel 13: Enerettigheder
Kapitel 14 – Handelskøb
Kapitel 15: Internationale køb
Kapitel 16: International procesret og privatret
Kapitel 17: Forbrugerkøb
Kapitel 18: IT-ret (E-handel)
Kapitel 19 – Kredit
Kapitel 20 – Pant i løsøre
Kapitel 21 – Pant i fast ejendom
Kapitel 22: Kaution
Kapitel 23: Hæftelse
Kapitel 24: Inkasso og Fogedret
Kapitel 26: Gældsophør
Kapitel 27: Domstole
Kapitel 28: Ejendomshandel
Kapitel 29: Lejeret

Uddrag

Kapitel 1: Etik, moral og jura
Noter:
• Ikke alle regler er skrevet i loven – fx nogle regler indenfor erstatningspligt. Disse regler er dog formuleret ud fra mange års praksis og domme

• Morale og etik spiller nogle gange også en direkte rolle i en retsafgørelse fx i markedsføringsloven §1, hvor der står at virksomheder skal føre god markedsføringsskik. Her skal dommeren da kigge på hvad tidens tendenser er, inden han afgør om det er føre god markedsføringsskik eller ej.

• I Danmark har man ingen anmeldelsespligt, men til gengæld må man ikke lyve i retten, da det kan betyde at den tiltalte få en uretfærdig straf.

• I og med EU har gjort at der er fri handel via landegrænser, har det medført problemer omkring lovgivningen, for hvis der ikke er den samme opfattelse fra begge partner, hvis lands lovgivning skal så gælde? Dette er et problem, der bliver arbejdet på i EU: På at sikre forbrugernes retsstilling i den sammenhæng... Køb adgang for at læse mere

Noter: Erhvervsret / Erhvervsjura

[147]
Bedømmelser
 • 02-05-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Hvis man ikke har fuldt med kan det være svært at forstå det hele men det er meget nemmere end at skulle lære det hele fra bogen, super gode noter!
 • 26-05-2014
  Fantastiske noter til eksamen! + opgaverne fra bogen er også med, hvilket er til meget stor hjælp, når man skal til mundtlig eksamen! fedt fedt fedt :-)
 • 15-02-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  JA FKING TJAK
 • 29-10-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Der er noter til meget, men de er ikke uddybende