Erhvervsret Kapitel 1, 2, 3 og 27

 • HHX 3. år
 • Erhvervsret C
 • Ingen givet
 • 6
 • 1556
 • PDF

Noter: Erhvervsret Kapitel 1, 2, 3 og 27

Arbejdsopgaver til bogen JURAENS GRUNDREGLER

Checkspørgsmål, såvel som besvarelse af opgaverne til kapitel 1, 2, 3 og 27.

Opgave 1

Opgave 2
Checkspørgsmål:
1. Hvorfor er Grundloven en vigtig lov i Danmark ?
2.Redegør for ytringsfriheden og den personlige friheds betydning i forhold til magthaverne i Danmark ?
3. Kan man ændre en bestemmelse i Grundloven, ved at alle Folketingets medlemmer stemmer for forslaget?
4. Hvad betyder præceptiv og deklaratorisk ?
5. Kan en minister uden Folketingets medvirken vedtage en bekendtgørelse?
6. Hvad dækker udtrykket præjudikat over?
7. Hvis en dommer begrunder en afgørelse med forholdets natur, hvad har dommerne så lagt vægt på i sin vurdering af sagen?
8. Hvad kaldes det, når man anvender en lov på et andet område end det den efter sit præcise indhold omfatter?

Opgave 3
Checkspørgsmål:
1. Hvad er forskellen på en forordning og et direktiv fra EU set fra borgernes side?
2. Hvad er en traktat, og hvordan bliver den en del af det danske retsgrundlag?

Opgave 27,
1
2
3
Checkspørgsmål:
1. Byretterne består af flere afdelinger - hvilke?
2. Hvilke fordele og ulemper er der ved at få en sag afgjort ved en voldgift i stedet for ved en almindelig domstol?
3. Hvad er en sags værneting?
4. Hvad er fri proces?
5. Redegør for offentlighedsprincippet og dommernes fri bevisbedømmelse ?
6. Kan alle domme ankes?
7. På hvilke måder kan en stævning forkyndes for sagsøgte?
8. Hvad sker der under en hovedforhandling?
9. Hvilke typer sager kan behandles af forbrugerklagenævnet?
10. Hvad er mediation?

Indhold

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 27

Erhvervsret Kapitel 1, 2, 3 og 27

[5]
Bedømmelser
 • 20-02-2014
  Rigtig fine noter, kan klart anbefales
 • 30-05-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super gode noter, virkelig kvalitet.
 • 20-08-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  FINT, TAK FOR HJÆLPEN. ++++++
 • 23-04-2013
  virkelig fine noter, kan anbefales