Aftalers ugyldighed | Caseopgave 6A, 6B, 6C og 6E

 • HHX 1. år
 • Erhvervsret C
 • 10
 • 5
 • 1465
 • PDF

Aftalers ugyldighed | Caseopgave 6A, 6B, 6C og 6E

Besvarelse af checkspørgsmål og caseopgaver til aftalers ugyldighed i kapitel 6 i bogen "Erhvervsret C - Juraens Grundregler" af Ulla Rosenkjær og Anne Lind Gleerup.

Checkspørgsmål 1-8 og caseopgave 6A, 6B, 6C og 6E er besvaret.

I checkspørgsmålene redegøres for, hvad aftalers ugyldighed indeholder samt, hvor og hvordan de kan opstå. Herunder stærke og svage ugyldighedsgrunde. Endvidere kigges der der på forhold som umyndiges selverhverv samt svigtende forudsætninger.

Lærers kommentar

Checkspørgsmål:
Fint.

Opgave 1:
Fin argumentation. Er dog ikke enig i konklusionen, men i dine argumenter for den.

Opgave 2:
Jeg kunne godt have tænkt mig du havde nævnt at der er tale om en stærk ugyldighedsgrund. Jeg mener endvidere som vi også talte om i timen, at hun kan få pengene tilbage fra banken hvis hun havde henvendt sig umiddelbart efter episoden. Ellers fin besvarelse.

Opgave 3:
Louise: Jeg kunne godt have tænkt mig lidt nærmere argumentation omkring hverdags-genstande, samt sammenhæng, mellem alder, vare og pris.
Mads: Igen her som ovenfor.

Opgave 4:
Jeg ville gerne have set at du havde forholdt dig til at der ikke er tale om opfordring til at gøre tilbud.
Ellers nydelig argumentation. Som prikken over i'et kunne man have nævnt forlænget acceptfrist.

Generelt:
Ganske nydelig besvarelse, som ligger til et stabilt 10.
Karakter: 10
Evaluering: Godkendt

Indhold

I hvilke situationer kan aftalers ugyldighed opstå?
Hvad betyder det, at en aftale kan blive ugyldig?
Nævn mindst 3 svage ugyldighedsgrunde?
Nævn mindst 3 stærke ugyldighedsgrunde?
Hvad er forskellen på en stærk og en svag ugyldighedsgrund?
Redegør for reglen om umyndiges selverhverv?
Forklar indholdet af aftalelovens § 36
Hvad forstås ved svigtende forudsætninger?
Opgave 6A: Kan Sofus få aftalen ophævet? Begrund svaret.
Opgave 6B: Kan Stine få sine penge tilbage? Begrund svaret.
Opgave 6C: Hvilken mulighed er der for at gøre de nævnte aftaler ugyldige? Begrund svaret.
Opgave 6E: Hvem af parterne har ret? Begrund svaret.

Uddrag

6. Redegør for reglen om umyndiges selverhverv
Som hovedregel er aftaler der er indgået med personer under 18 år ugyldige. Dog forekommer der en undtagelse ift. værgemålsloven § 42, hvilken giver personer over 15 år ret til at råde over egne tjente penge. Beløbet omfatter endvidere også renter af selverhverv. Dog må personen kun råde ...

---

Opgave 6A
Opgaves overordnede emne er aftalers ugyldighed.
Endvidere er retskilden aftaleloven.
Den juridiske problematik bygger på reglen om svage ugyldighedsgrunde, og hertil om Birger har handlet i ond tro ift. udnyttelse af Sofus' økonomiske situation. Hertil lægges der vægt på, hvorvidt Sofus selv kunne ...

---
Opgave 6C
Opgaven grundlæggende emne er aftalers ugyldighed og det mere præcise emne er værgemålsloven.
Retskilden er desuden aftaleloven.
Sagens juridiske problemstilling bygger på om forældrene til Louise og Mads kan få deres indgåede aftaler gjort ugyldige.
Først behandles spørgsmålet om Louises indgåelse af aftaler.
Louise der er 16 år og har et fritidsjob i et supermarked, har været ude at shoppe da hun har fået sin første månedsløn udbetalt. Hun har købt tøj for 1.500 kr. i H&M samt cd'er for 400 kr. Dette bliver Louises forældre harme over, og vil have aftalerne ugyldiggjorte.
Reglen om umyndiges aftaler foreskriver at alle aftaler der er indgået af umyndige er ugyldige, hvorfor Louises aftaler som udgangspunkts er ugyldige da hun er 16 år... Køb adgang for at læse mere

Aftalers ugyldighed | Caseopgave 6A, 6B, 6C og 6E

[1]
Bedømmelser
 • 09-10-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  ikke særlig god opgave