Evalueringsopgave i NF om Vulkaner

  • HF 1. år
  • Naturvidenskabelig faggruppe
  • Ingen givet
  • 6
  • 2377
  • PDF

Evalueringsopgave i NF om Vulkaner

Dette er en tværfaglig evalueringsopgave om emnet vulkaner og jordens opbygning. Opgaven indeholder en redegørelse for jordens udvikling, det første liv og atomets opbygning. Desuden indeholder opgaven et forsøg, hvor densiteten af SiO2 bestemmes med henblik på at bestemme stoffets beliggenhed i jordens indre.

Problemstilling
Hvordan påvirker stoffer i magmavulkaner deres omgivelser?

Studienets kommentar

Opgaven er et godt eksempel på en evalueringsopgave om vulkaner, som belyser emnet fra flere fag. Der kunne med fordel have været et afsnit om fremgangsmåden med diskussion af materialerne. Konklusionen må gerne være længere, så det virkelig bliver gjort tydeligt, hvad de tre fag har bidraget med. Sprogligt kunne opgaven også forbedres.

Indhold

3. Indledning
3. Jordens udvikling
4. Det første liv
5. Atomets opbygning
6. Densitetsbestemmelse af SiO2 - Forsøg
7. Konklusion
7. Kildeangivelse

Uddrag

Indledning
Denne tværfaglige opgave om jordens udvikling er skrevet ud fra problemstillingen; Hvordan påvirker stoffer i magma vulkaner deres omgivelser? Vi redegør i rapporten for, hvordan jorden er opbygget og hvordan vulkaner fungerer. Vi ser også på hvordan vulkanudbrud har påvirket livet på jorden. Vi vil også kigge på atomets opbygning og densiteten af siliciumdioxid ved hjælp af forsøg.

...

Kloden består af 4 sfærer, yderste lag er jordskorpen.
Med en dybde på 10 - 60km, består sfæren hovedsageligt af bjergarter, heraf en stor grad af Silicium(SiO2). Det sekundære lag er asthenosfæren, placeret under litosfæren. Dette er laget som de tektoniske plader glider på. Med en dybde på 100 - 300km er temperaturen noget varmere og konsistensen af jordmaterialet er derfor blød og plastisk.

...

Det første liv på jorden opstår først for 3,8 mia. år siden. Teorien om det første live på Jorden går på, at Jorden i en årrække er blevet bombarderet af meteorer som har medbragt vand, salt, forskellige kemikalier, aminosyre og mineraler, som er essentielle for liv og som dannede havene og søerne. Småt mikroskopisk liv af encellede organismer begyndte, at udvikle sig på bunden af havene. De første celler på jorden var heterotrofe og fik derfor energi fra omgivelserne, herunder andre cellers organiske molekyler. Efterhånden som mængden af føde svandt ind, udviklede nogle af disse organismer, evnen til at få energi og omdanne ...

Det betyder at grundstofferne i gruppe 1-7 vil reagere med andre atomer med det formål, at komme til at emulere den ædelgas der ligger i samme periode. Ved en kemisk reaktion binder 2 eller flere atomer sig med hinanden. To metaller der reagerer med hinanden danner et molekyle, det samme gælder for to ikke-metaller, et metal og et ikke-metal danner salte – ion-bindinger.
Ved en kemisk reaktion kan grundstofferne ændre form og gå fra solid(s) til liquid(l) til gas(g) eller aqua(aq), men reglen om massebevarelse siger at der aldrig kan forsvinde atomer.

...

Formålet med forsøget er, at undersøge vulkanproduktet SiO2´s densitet med henblik på, at bestemme dets beliggenhed i Jorden ved at sammenholde densiteten for SiO2 med densiteten fra jordens forskellige sfærer.... Køb adgang for at læse mere

Evalueringsopgave i NF om Vulkaner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.