Eksempel på evalueringsopgave i NF om fossile brændstoffer

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 1. år
 • Naturvidenskabelig faggruppe
 • Ingen givet
 • 7
 • 1944
 • PDF

Eksempel på evalueringsopgave i NF om fossile brændstoffer

Her ser du Studienets eksemplariske evalueringsopgave om fossile brændstoffer. Evalueringsopgaven er obligatorisk inden eksamen i Naturvidenskabelig Faggruppe på HF. Med Studienets eksemplariske evalueringsopgave kan du få helt styr på, hvordan opgaven skal bygges op.

Du kan blandt andet se et eksempel på en forside, indledning og konklusion.

Se også vores Vejledning til evalueringsopgaven.

Denne eksemplariske evalueringsopgave handler om emnet fossile brændstoffer og besvarer problemformuleringen: Hvilke konsekvenser er der ved brug af fossile brændstoffer?

Der er opstillet følgende problemstillinger:
1. Hvad er fossile brændstoffer, og hvordan er de dannet?
2. Hvordan forløber en forbrændingsreaktion, og hvordan afstemmes den?
3. Hvilken betydning har drivhuseffekten?
4. Hvorfor kan biobrændsel blive vigtig i fremtiden?

Indhold

Forside
Indledning
Problemformulering
Præsentation af problemstillinger
Fremgangsmåde
Delkonklusioner
Konklusion
Spørgsmål til videre undersøgelse

Uddrag

Her kan du se et uddrag fra flere af evalueringsopgavens afsnit.

Indledning
Gennem millioner af år har de fossile brændstoffer fået lov at passe sig selv i undergrunden. Olie, kul og naturgas er dannet gennem langsomme geologiske processer, men i løbet af det sidste korte stykke tid i Jordens historie er mennesket begyndt at bruge og afbrænde de fossile brændsler. Kan vi egentlig være det bekendt? Ifølge mange forskere fører afbrændingen til en global opvarmning med voldsomme konsekvenser til følge. Andre mener slet ikke, at den globale opvarmning er menneskeskabt.
Debatten om de fossile brændsler er højaktuel, og derfor er det spændende at vide noget om brændstofferne og konsekvenserne af afbrændingen. For hvad er det egentlig, der sker, når vi hiver olie op af undergrunden og forbrænder det? Hvilke konsekvenser har det nu og i fremtiden? Og kan vi løbe helt tør for olie?

---

Fremgangsmåde
For at besvare mine problemstillinger har jeg læst om fossile brændstoffer, fotosyntese, drivhusgasser og forbrænding i lærebøger og i artikler på internettet. Jeg har også arbejdet med forskellige bilag. Bilagene var en god hjælp, fordi det hjalp mig til at forstå teorien, at jeg kunne se forsimplede illustrative modeller og tegninger. Især bilaget over strålingsbalancen, som jeg brugte til at svare på, hvilken betydning drivhuseffekten har, var en god hjælp. Pilene viser klart og tydeligt, hvad der sker med strålingen.
Lærebogen Basiskemi C brugte jeg til at svare på delkonklusionen om forbrændingsreaktionen. Den forklarede stoffet på en overskuelig måde, og det var nemt at gennemskue, hvor jeg kunne finde de informationer, som jeg skulle bruge.

---

Delkonklusioner
1. Hvad er fossile brændstoffer, og hvordan er de dannet?
Fossile brændstoffer er olie, kul og naturgas. Fossile brændsler kommer fra organisk materiale, der levede for mange millioner år siden. Dengang har fotosyntesen sørget for, at planterne kunne vokse og danne det organiske materiale. Det vil sige, at fossile brændsler egentlig er dannet af gammel energi fra Solen.
Det organiske materiale indeholder hydrogen og carbon, og det er de grundstoffer, som fx olie består af. Bilaget nedenfor viser, hvordan olie dannes... Køb adgang for at læse mere

Eksempel på evalueringsopgave i NF om fossile brændstoffer

[1]
Bedømmelser
 • 30-04-2016
  Givet af HF-elev på 1. år
  Giver et godt overblik. God opgave.