Evalueringsopgave i NF | Global opvarmning

 • HF 1. år
 • Naturvidenskabelig faggruppe
 • Ingen givet
 • 6
 • 1433
 • PDF

Evalueringsopgave i NF | Global opvarmning

Denne opgave er skrevet som forberedelse til den endelige evalueringsopgave. Temaet er klimaforandringer, og opgaven besvarer problemformuleringen: Hvad er den detaljerede årsag til global opvarmning?

Elevens kommentar

Det var vores første af 4 forløb vi kørte som forberedelse på den endelige evalueringsopgave som vi skal bruge til eksamen.
Der er naturligvis nogle mangler da det var mit første forsøg på at lave en. Der er bl.a. en overvægt i mængden af underspørgsmål.

Studienets kommentar

Opgaven er et fint eksempel på en evalueringsopgave, som belyser emnet ud fra alle fagene. Der kunne gås mere i dybden med det faglige indhold, især i biologi. Derudover er det vigtigt at have en litteraturliste med i opgaven, og man kan også med fordel lave et afsnit om fremgangsmåde og præsentation af problemstillingerne.

Indhold

Indledning
Problemstillinger
Delkonklusioner
- Forklar jordens strålingsbalance
- Hvilken kemisk opbygning og navngivning har de forskellige drivhusgasser?
- Hvad og hvem forårsager udledningen af drivhusgasser?
- Hvad er drivhusgassernes relative styrke?
- Hvad er menneskets indflydelse på den globale opvarmning?
Konklusion

Uddrag

Hovedproblemstilling: Hvad er den detaljerede årsag til global opvarmning?
Ifølge mange forskere og en efterhånden generel konsensus rundt om i verden er global opvarmning et stort problem. Men hvad er årsagerne til opvarmningen? Med Cop-15 mødet, som er i gang i disse dage, er dette uden tvivl et interessant og mest af alt aktuelt emne at beskæftige sig med.
---
Solen sender kortbølgede stråler ned til jorden, som kommer ned gennem jordens atmosfære og ned mod jorden overflade. På vej ned rammer 23 % af de kortbølgede stråler skyerne, der dækker 50 % af jordens overflade og fungerer som et skjold over jorden, der reflekterer de kortbølgede stråler ud i universet igen. Det samme sker, når strålerne rammer isen, som reflekterer 8 % af de kortbølgede stråler (Det antages, at ca. 5 % af jordens overflade er dækket af is ).
Når de 49 % af de kortbølgede stråler absorberes i jorden, bliver de omdannet til langbølgede stråler (infrarød stråling), der kommer ud af jorden igen. Når de langbølgede stråler rammer skyerne, reflekteres de ned til jordens overflade igen, så jorden kan holde på varmen... Køb adgang for at læse mere

Evalueringsopgave i NF | Global opvarmning

[2]
Bedømmelser
 • 30-04-2016
  Givet af HF-elev på 1. år
  Det er en god opgave som kommer rundt omkring det hele især teorien bag drivhuseffekten, jorden strålingsbalance, kemiske opbygninger, menneskets indflydelse etc.
 • 08-08-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Meget god, gav mig god inspiration.