Eksempel på evalueringsopgave i NF om grundvand

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 1. år
 • Naturvidenskabelig faggruppe
 • Ingen givet
 • 7
 • 1982
 • PDF

Eksempel på evalueringsopgave i NF om grundvand

Dette er Studienets eksemplariske evalueringsopgave om grundvand. Evalueringsopgaven er en udvidet disposition, som skal afleveres og bruges til eksamen i Naturvidenskabelig faggruppe på 1. år på HF.

Brug eksemplet til at få helt styr på, hvordan din evalueringsopgave skal bygges op. Du kan blandt andet se eksempler på indledning, præsentation af problemstillinger og fremgangsmåde i evalueringsopgaven. Det kan være en god ide at se et eksempel, hvis du skal skrive din egen evalueringsopgave.

Du kan også få hjælp til evalueringsopgaven ved at se vores Vejledning til evalueringsopgaven.

Studienets eksemplariske evalueringsopgave handler om nitrat og forurening af grundvandet. Biologi, kemi og geografi inddrages for at svare på problemformuleringen: Hvorfor er nitratforurenet grundvand et problem for mennesket? Du kan læse om sammensatte ioner i kemi, grundvandsdannelse i geografi og cellemutationer i biologi.

Der er opstillet følgende problemstillinger:
1. Hvad er nitrat?
2. Hvordan bliver grundvandet forurenet med nitrat?
3. Hvilken effekt kan nitrat have i kroppen?

Indhold

Forside
Indledning
Problemformulering
Præsentation af problemstillinger
Fremgangsmåde
Delkonklusioner
- Hvad er nitrat?
- Hvordan bliver grundvandet forurenet med nitrat?
- Hvilken effekt kan nitrat have i kroppen?
Konklusion
- Spørgsmål til videre undersøgelse
Litteraturliste

Uddrag

Herunder kan du læse et uddrag fra nogle af evalueringsopgavens afsnit.

Indledning

Vand er livsvigtigt for levende organismer som mennesker. Uden vand kan vi faktisk kun overleve i få dage. I Danmark har vi heldigvis store mængder rent grundvand, som bliver pumpet op, så vi kan drikke det fra hanen. Det er vigtigt for vores sundhed, at grundvandet er i god kvalitet, og derfor bruger vi mange ressourcer på at kontrollere vandets kvalitet. Nitrat er et stof, som kan forurene grundvandet, hvis det er i overskud fra landbrugets gødning. Politisk er der ofte debat om, hvor meget landbruget må forurene, og her spiller nitratudledningen en væsentlig rolle. Derfor er det spændende at lære om nitrat og de konsekvenser det kan have, hvis der er nitrat i vores drikkevand. Især mange brønde og private boringer er allerede blevet lukket pga forurening med nitrat. Men hvilke konsekvenser kan nitratforurenet drikkevand egentlig have for kroppen?

---

Fremgangsmåde

Jeg har fået inspiration til min opgave gennem kapitel 3 i NF-grundbogen, “Hvor får vi vores drikkevand fra?”. I arbejdet med de enkelte delkonklusioner måtte jeg dog søge informationer andre steder for at få udbygget min viden. For at besvare den første delkonklusion, som primært handler om kemi, har jeg brugt lærebogen “Basiskemi C”. Derudover inddrager jeg en figur over nitrationen. I arbejdet med den anden delkonklusion har jeg taget udgangspunkt i en model, som viser vandbalanceligningen. Modellen viser på en god måde, hvordan der dannes grundvand. Jeg har også brugt materiale fra internettet. For at besvare den tredje problemstilling har jeg brugt materiale fra NF-grundbogen. Her blev det forklaret, hvad en celle er, og hvordan den deler sig. Jeg brugte et bilag, som viser, hvordan en almindelig celle kan udvikle sig til en kræftcelle. Bilaget gjorde processen nemmere at forstå for mig, fordi processen var opstillet overskueligt.

---

Delkonklusioner

Nitrat er et meget vigtigt næringssalt for planter. Når landmændene høster markerne, så fjerner de store dele af de vigtige næringssalte. Derfor gøder man markerne, så jorden ikke udpines. Overskud af nitrat kan let blive udvasket, fordi nitrat er letopløseligt i vand... Køb adgang for at læse mere

Eksempel på evalueringsopgave i NF om grundvand

[1]
Bedømmelser
 • 07-06-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  Fin disposition til inspiration.