Finansielle kriser og økonomisk politik | SRP

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 34
 • 9187
 • PDF

Finansielle kriser og økonomisk politik | SRP

Vil du se et projekt om håndteringen af finansielle kriser og økonomisk politik (Studieretningsprojekt/SRP) i Historie og Samfundsfag?

Henter du opgaven her, får du et SRP, som undersøger: Hvad karakteriserer perioder før finansielle kriser opstår og hvilke samfundsmæssige konsekvenser har finansielle kriser? Med udgangspunkt i Depressionen i 30'erne og Finanskrisen fra slutningen af 00'erne undersøges der hvilke former for økonomisk politik der anvendes for at genoprette økonomien og hvilken konsekvens disse politikker har. Opgaven inddrager de to taler "First Inaugural Address" (1933) af Franklin D. Roosevelt og "Remarks By The President On the Economy" (Georgetown, 2009) af Barack Obama.

Opgaveformulering

Redegør kort for optakten til samt omfanget af de økonomiske kriser i 1930’er og i slutningen af 00’er i USA. Inddrag statistisk materiale, der dokumenterer omfanget af kriserne.
Sammenlign hvilke økonomiske politikker USA har anvendt for at komme ud af hhv. kriserne i 1930’erne og slutningen af 00’erne.
Diskutér, med udgangspunkt i de økonomiske skoler, konsekvenserne af den førte økonomiske politik i hhv. 1930’erne og slutningen af 00’erne.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Grundlæggende er kravene til de to opgaver ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRP-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Du kan også få hjælp til at forstå økonomisk politik i vores kompendium om emnet.

Indhold

Indledning
Optakten og omfanget af de økonomiske kriser
• Optakt til krisen i 1930'erne
• Omfanget af krisen i 1930'erne
• Optakt til krisen i slutningen af 00'erne
• Omfanget af krisen i 00'erne
• Opsamling
USA's politiske håndtering af kriserne
• Franklin D. Roosevelts ”New Deal”-tale 1933
• Barack Obamas ”Remarks by the president on the economy ”-tale 2009
• Statens rolle
• Finanspolitiske indgreb
• Keynesianistiske træk
• Pengepolitik
• Ligheder og forskelle
Konsekvenserne af de førte politikker
• Konsekvenser af den ekspansive politik
• Alternativet
• Den finansielles sektors problemer
Konklusion
Bibliografi
Bilag
• Bilag A: Udviklingen i Dow Jones Industri indekset 1920-1940
• Bilag B: Udviklingen i BNP pr. Indbygger 1919-1930
• Bilag C: Tabel over arbejdsløshed under Depressionen
• Bilag D: Boligpriser - Inflationskorrigeret
• Bilag E: Den Amerikanske centralbanks rentesats 2000-2014
• Bilag F: Gæld som procent af BNP

Uddrag

Konjunkturen bevæger sig i bølger, bestående af høj- og lavkonjunkturer. Nogen højkonjunkturer er mere vækstende end andre, ligeledes er nogen lavkonjunkturer også mere ødelæggende end andre. Både Depressionen i 1930'erne og finanskrisen i 2008 starter i verdens største og mægtigste økonomi, USA.

Opgaven beskæftiger sig med krisen i 1930'erne og krisen i 2008 gennem en kombination af fagene samfundsfag og historie. Opgaven tager udgangspunkt i USA da begge kriser udsprang her, samtidig med at USA er den største økonomiske aktør på verdensplan og måden USA håndterer krisen på, adopteres hurtigt af resten af verden.

Opgaven lægger ud med en redegørelse for optakten og omfanget af begge kriser. Her sættes der fokus på hvad der prægede perioderne op til kriserne og hvad der gjorde at systemerne kollapsede, Herudover bliver der redegjort for omfanget af kriserne, blandt andet ved statistisk dokumentation. Ud fra baggrunden for kriserne, sammenlignes der hvordan man i 1930'erne politisk prøvede på at løse krisen kontra måden man har forsøgt at løse finanskrisen på. Her analyseres Franklin D. Roosevelts ”New Deal” og Barack Obamas økonomiske politik, for via relevant samfundsfaglig teori at sammenligne metoderne. Sammenligningen bygger særligt på statens rolle i løsningen af de økonomiske kriser. Til sidst diskuteres konsekvenserne af den politik der er blevet ført. Særligt belyses prisen på de indgreb, der ifølge Keynesianismen, var nødvendige at lave for at regulere på den økonomiske udvikling.

Krisen i 1930'erne, også kendt som ”Depressionens årti”, kom som resultat eller konsekvens af en lang periode med økonomisk opgang og højkonjunktur fra 1922 til 1929. En lang højkonjunktur der er kendt som ”De brølende tyvere”, også betegnet som ”Den anden industrielle revolution” grundet den teknologiske udvikling. Netop den teknologiske udvikling var en af hovedårsagerne til en stærk udvikling i den industrielle produktion. Indekset der beskriver den industrielle produktion steg fra indeks 58 i 1921 til indeks 110 i 1929, altså næsten fordobling i perioden. Det bemærkelsesværdige var dog, at dette skete med stortset samme antal beskæftigede arbejdere, den enkelte arbejder var bare blevet meget mere effektiv end førhen.
. ”De brølende tyvere” var præget af en voksende rigdom og optimisme blandt den brede befolkning. Der var flere faktorer til denne optimisme og
rigdom, arbejdsløsheden var lav og produktionen var høj. Der var en stigende købekraft blandt folk.
Aktiemarkedet var præget af klar en bull-trend , og mange oplevede at tingene aldrig havde været bedre... Køb adgang for at læse mere

Finansielle kriser og økonomisk politik | SRP

[2]
Bedømmelser
 • 05-11-2015
  Virkelig god opgave! Og så god inspiration!
 • 10-12-2015
  Rigtig fin! god inspiration