SRP om VK-regeringens økonomiske politik 2006-2010

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag B, Matematik B)
  • 10
  • 30
  • 6712
  • PDF

SRP om VK-regeringens økonomiske politik 2006-2010

Dette SRP i Matematik og Samfundsfag om samfundsøkonomi og økonomiske modeller, kommer ind på VK-regeringens økonomiske politik 2006-2010 og de keynesianske matematiske modeller.

Opgaveformulering
Hvordan ser VK-regeringens førte finanspolitik ud i forhold til Keynes' matematiske modeller?

Kan man ud fra disse modeller argumentere for, at VK-regeringen førte en uhensigtsmæssig finanspolitik?

I så fald; kan man med samme modeller illustrere, hvad VK-regeringen i stedet kunne have gjort, så Danmark ville have stået stærkere, da finanskrisen kom?

I opgaven findes altså en redegørelse af de økonomiske modeller, som tjener til en forståelse af, hvordan finanspolitik påvirker en samfundsøkonomi samt en undersøgelse af VK-regeringens økonomiske politik.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Redegør for den keynesianske model for indkomstdannelse 4
John Keynes teori 4
Den simple Keynes model 4
Nationalregnskabsligning i et åbent samfund 10
Multiplikatoren via kvotientrækker 12
VK-regeringens økonomiske politik i perioden 2006-2010 16
Den økonomiske udvikling under VK-regeringen 16
VK-regeringens målsætninger 17
Skattepolitikken 17
Den offentlige udgiftspolitik 18
Diskussion om den økonomiske politik 20
Politikernes og økonomernes diskussion 20
Et keynesianistisk perspektiv 21
Den økonomiske politik på matematiske modeller 22
Konklusion 25
Litteraturliste 26
Bilag 29

Uddrag

I det følgende vil Keynes' økonomiske teori og modeller, samt fænomenet multiplikatoreffekten blive gennemgået med henblik på at komme frem til en realistisk multiplikator vha. forskellige matematiske tilgange. Derudover vil det blive undersøgt, hvordan en skatteændring påvirker multiplikatoren.

Herefter vil opgaven fokusere på VK-regeringens førte økonomiske politik mht. finanspolitiske ændringer i perioden 2006-2010, som vil blive anvendt til at diskutere, hvor hensigtsmæssig den førte økonomiske politik var ud fra forskellige politikeres og økonomers perspektiv. Derefter vil diskussionen bevæge sig over i et keynesiansk perspektiv, hvor de gennemgåede økonomisker modeller vil blive anvendt til at illustrere, hvordan VK-regeringens finanspolitisk påvirkede dansk økonomi. Slutteligt vil der blive konkluderet på, om VK-regeringens økonomiske politik var hensigtsmæssig eller snarer bidrog til finanskrisens omfang i Danmark.

Bemærk, at jeg ikke kommer ind på VK-regeringens ændringer inden for boligpolitikken, eftersom de keynesianske økonomiske modeller ikke tager højde for dette. Men jeg er klar over, at VK-regeringens indførsel af afdragsfrie boliglån også havde en betydning for den samlede effekt af VK-regeringens økonomiske politik op til finanskrisen.

Redegør for den keynesianske model for indkomstdannelse
John Keynes' teori
Den engelske nationaløkonom John Maynard Keynes (1883-1946) var den første til at formulere teorien om, at man kunne styre økonomien ved at føre en aktiv finanspolitik. Teorien blev udformet i forbindelse med den økonomiske krise i 1930'erne, som ændrede økonomernes hidtidige forståelse af en passiv finanspolitik (Kureer, 2011, p.111). Økonomerne havde dengang en forestilling om, at samfundsøkonomien fungerede bedst, hvis den fik lov til at passe sig selv. Man mente, at økonomien var selvregulerende, og at markedskræfterne bedst selv kunne sikre fuld beskæftigelse og økonomisk vækst. Men den store arbejdsløshed og stagnation i 1930'erne gjorde tankerne om en passiv finanspolitik problematisk (Grøn, m.fl., 2012, p. 4). Ifølge Keynes hang det sammen med samfundets samlede efterspørgsel, der på daværende tidspunkt var for lille til at opretholde en produktion, der kunne holde alle i beskæftigelse. Det ledte ham videre til tanken om at øge efterspørgslen aktivt, som dermed ville øge produktionen og samfundsindkomsten og reducere arbejdsløsheden (Kureer, 2011, p.111). Hvis staten kunne regulere på efterspørgslen, kunne man på den måde styre samfundsøkonomien og modvirke økonomiske kriser. I tider som i 1930'erne er det derfor ifølge Keynes statens opgave at føre en ekspansiv finanspolitik. I modsatte situationer med mangel på arbejdskraft og stigende priser bør der i stedet føres en kontraktiv finanspolitik, som går ind og dæmper den store efterspørgsel. Efterspørgslen bliver således et afgørende udgangspunkt for Keynes' makroøkonomiske teori og økonomiske modeller... Køb adgang for at læse mere

SRP om VK-regeringens økonomiske politik 2006-2010

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.