SRP: Økonomisk udvikling i USA & Kina

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 28
  • 8932
  • PDF

SRP: Økonomisk udvikling i USA & Kina

Dette SRP om USA og Kina er skrevet i Historie A og Samfundsfag A. Opgaven kommer omkring følgende punkter:

1. Giv en sammenligning af den økonomiske udvikling, som henholdsvis USA og Kina har gennemgået i de seneste årtier.

2. Undersøg årsagerne til de fundne resultater i opgave 1.

3. Diskuters Kinas udenrigspolitiske ambitioner og om USA er ved at tabe 'den gule føretrøje' i international politik til Kina.

Opgaven tager udgangspunkt i bogen Fremtidens Stormagter: BRIK'erne i det internationale spil, og anvender en lang række artikler.

Opgaveformulering

1. Giv en sammenligning af den økonomiske udvikling, som henholdsvis USA og Kina har gennemgået i de seneste årtier.
2. Undersøg årsagerne til de fundne resultater i opgave 1.
3. Diskuters Kinas udenrigspolitiske ambitioner og om USA er ved at tabe ’den gule føretrøje’ i international politik til Kina.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
1. Giv en sammenligning af den økonomiske udvikling, som henholdsvis USA og Kina har gennemgået i de seneste årtier. 4
Konklusion på delopgave 1 7
2. Undersøg årsagerne til de fundne resultater i opgave 1. 8
USAs kriser 8
Kina som konkurrencestat 9
Kinas globaliseringsstrategier & globale tilpasning 11
USA's joblandskab 13
Konklusion på delopgave 2 14
3. Diskuters Kinas udenrigspolitiske ambitioner og om USA er ved at tabe 'den gule føretrøje' i international politik til Kina 15
Kinas ambitioner 16
Hvad Kina ikke kan 18
USA – forførende eller i forfald? 20
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bilag 26

Uddrag

Indledning
Kina og USA kæmper i dag om titlen som verdens økonomiske supermagt. Finanskrisen samt forudgående økonomiske kriser i USA's historie og konsekvenserne deraf, har delvist lammet store dele af den globale økonomi over flere omgange, som dagen i dag kæmper med høj arbejdsløshed og lav vækst, men denne udvikling har blot prellet af på Kina, hvis økonomisk fremgang har forløbet uhindret igennem de seneste 34 år under Kinas kommunistiske parti og særligt Deng Xiaopings reformer. Globaliseringen har vækket den sovende drage, og tendenserne peger på et eventuel økonomisk magtskifte, hvor 'riget i midten' meget vel kan blive en passende beskrivelse på Kinas position i international økonomi samt det internationale samfund.
Dette studieretningsprojekt vil redegøre for henholdsvis Kinas og USAs økonomiske udviklinger siden omkring 1979 da Deng Xiaopings reformer blev indført. Disse udviklinger vil bliver undersøgt igennem økonomisk logik, men også efter teorien om Kina som en konkurrencestat, herunder med en række økonomiske strategier som Kina gennem årene har anvendt. Desuden undersøges årsag(erne) til USA's fortsatte dominans i international økonomi med henblik på at finde ud af, hvordan USA fortsat kan betragtes som verdens største økonomi, trods de historiske tendensers modsigende. Endelig vil det igennem diverse eksperter på området blive diskuteret, hvorvidt Kina er interesseret i at tage rollen som verdens supermagt, og om det overhovedet er en mulighed at USA mister denne titel til Kina.

1. Giv en sammenligning af den økonomiske udvikling, som henholdsvis USA og Kina har gennemgået i de seneste årtier.

USA's og Kina's økonomier har grundlæggende meget til fælles. Alligevel tegner der sig et billede af, at tilstandendes udvikling bevæger sig i vidt forskellige retninger. Udviklingerne kan ses på en lang række økonomiske nøgletal, herunder særligt vækst i BNP, som grundet multiplikatoreffekten også forøger negative variabler som f.eks. arbejdsløshed. Den amerikanske økonomi har siden 1979 været på en lettere turbulent rutsjetur. I 1979 oplevede amerikanerne recessionen som følge af energikrisen, også kaldet den anden oliekrise, hvor landet gik fra at have et af de bedste vækstår i længere tid, til at være nede hvor recessionen åndede dem i nakken med en årlig BNP-vækst på 1,30% og -0,04% året efter. Arbejdsløsheden gik fra at ligge stabilt omkring 5,6 til 6 % i 1979, men peakede tre år senere på 10,8% ... Køb adgang for at læse mere

SRP: Økonomisk udvikling i USA & Kina

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.