Økonomisk krise i USA i 2008 | SRP

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 32
 • 9412
 • PDF

Økonomisk krise i USA i 2008 | SRP

Dette Studieretningsprojekt (SRP) i Historie A og Samfundsfag A redegør for baggrunden for den økonomiske krise i USA i 2008. Opgaven inkluderer en analyse af to præsidenters (George W. Bushs hhv. Barack Obamas) taler om økonomien.

Opgaveformulering

1. Redegør for baggrunden for den økonomiske krise i USA i 2008.
2. Undersøg hvordan man politisk forsøgte at løse krisen i USA. I undersøgelsen skal du anvende økonomisk teori samt inddrage minimum to selvvalgte kilder.
3. Diskuter konsekvenserne af den økonomiske krise, herunder om krisen vil få betydning for den måde, hvorpå man fra politisk hold fremover vil føre økonomisk politik.

Lærers kommentar

Fremragende, du udviser stor forståelse for den økonomiske teori.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Redegørelse – Baggrund for krisen
Delkonklusion – Redegørelsen
Undersøgelse – Politiske løsninger på krisen!
Delkonklusion – Undersøgelse
Diskussion – Konsekvenserne
Delkonklusion – Diskussion
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Det er væsentligt, at forstå forskellen på en finanskrise og økonomiske krise, for at redegøre for baggrunden for den økonomiske krise i USA i 2008. En finansiel krise omhandler i høj grad tilliden mellem debitorer og kreditorer, når denne tillid forsvinder, har man en finanskrise. En finanskrise er bekymrende, fordi den ofte er forløberen til en økonomisk krise. En økonomisk krise har en mere definitiv beskrivelse, væksten ophører eller bliver negativ og ledigheden stiger. Dog er det relative størrelser, så det kan diskuteres, hvor meget der skal til.

For at forklare krisen er det oplagt at bruge historiens genstandsfelter, til forstå krisen og hvilke årsager, der har været vigtige.
Den økonomiske krise i USA i 2008, var forårsaget af en finansiel krise, derfor vil jeg også redegøre for den, da den også var en del af baggrunden for den reelle økonomi- ske krise.

Når baggrunden for den økonomiske krise undersøges, er det relevant at kigge på genstandsfeltet, som omhandler økonomi, derfor vil jeg beskrive, hvordan USA's cen- tralbank (the Fed) har ført økonomisk politik i forbindelse med forskellige begivenheder.

Som følge af IT-boblen i 2000, og terrorangrebet 11. september 2001, sænkede USA's centralbank renten til 1% for at holde forbruget i gang, multiplikatoren og acceleratoren sørger for at denne effekt forøges yderligere, de førte denne ekspansive pengepolitik frem til juni 2004. Forbruget blev boostet og dette medførte en stigning i priserne, og i særdeleshed i ejendomme, disse forudsætninger tillod boligboblen at udvikle sig. Et af de store problemer heri var bl.a., at kreditinstitutioner begyndte ud- stede mange subprimelån til husholdninger med lav kreditværdighed, og til nogen helt uden. Ti års stigning i ejendomspriserne førte til overdreven optimisme hos investo- rer og långivere. Dette gjorde långiverne mere aggressive i udlånsmetoder, og efter hånden krævede det ingen udbetaling eller dokumentation at købe et hus... Køb adgang for at læse mere

Økonomisk krise i USA i 2008 | SRP

[3]
Bedømmelser
 • 12-12-2016
  Intet mindre end fremragende inspiration
 • 11-04-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god inspiration og til stor hjælp
 • 05-11-2015
  Rigtig god inspiration!