DHO om etableringen af velfærdsstaten 1945-73 og analyse af "Braget"

  • STX 1.g
  • DHO
  • 10
  • 14
  • 2827
  • PDF

DHO om etableringen af velfærdsstaten 1945-73 og analyse af "Braget"

Dette er en Dansk-historieopgave om Danmark i 1945-1973 og etableringen af velfærdsstaten. Dette gøres bl.a. vha. en analyse og fortolkning af Peter Seebergs novelle "Braget" fra 1962.

Problemformulering

Redegør for etableringen af velfærdsstaten i Danmark i perioden 1945-73 med særligt fokus de universelle rettigheder. Inddrag Bjørn Nørgaards gobelin: Yngre Glyksborgere.

Lav en analyse og fortolkning af Peter Seebergs novelle ”Braget”. Diskuter hvordan man kan se, at novellen er en modernistisk tekst samt hvilken holdning novellen har til velfærdsstaten.

Studienets kommentar

Der er ingen historiefaglig analyse af kilder, som er et krav ved DHO'ere i dag.

Indhold

Indledning 3
Etableringen af den danske velfærdsskat fra 1945 til 1973 4
Perioden 1945-1955 4
Perioden 1956-73 4
Etableringen af velfærdsstaten som det ses gobelinen Yngre Glyksborgere 6
Analyse og fortolkning af novellen ”Braget” 8
Modernismen i litteraturen 10
Braget som en modernistisk novelle og novellens holdning til velfærdsstaten 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Bilag 14

Uddrag

Indledning
De yngre genrationer i Danmark har aldrig oplevet andet end, at mange offentlige ydelser er gratis, og at samfundet støtter én økonomisk, hvis man ikke kan klare sig selv. Velfærdsstaten er en naturlig del af vores hverdag, men det er ikke man årtier siden, at det var anderledes, og at danskerne i høj grad måtte klare sig selv. I det følgende vil der blive redegjort for velfærdsstaten etablering efter 2. verdenskrig med hovedvægt på perioden 1956 til 1973. Redegørelse vil også indeholde kort gennemgang af, hvordan velfærdsstaten er skildret i Bjørn Nørgaards gobelin ”Yngre Glyksborgere”. Dernæst følger en følger en analyse og fortolkning af Peter Seebergs novelle ”Braget” og til sidst foretages i stedet for en diskussion en vurdering af, hvor vidt det er en modernistisk tekst. Til sidst vurderes novellens holdning til velfærdsstaten.

Kap.1 Etableringen af den danske velfærdsskat fra 1945 til 1973

Kap.1.1 Perioden 1945-1955
Danmarks befrielse i 1945 blev starten på etableringen af den danske velfærdsstat, som vi kender den i dag. Næsten alle partier havde udarbejdet en plan for, hvordan Danmark og det danske samfund skulle udvikle sig i fremtiden. Socialdemokratiet havde udviklet den mest omfatteende plan for velfærdsstaten , som indebar en økonomisk politik, der skulle skabe økonomisk vækst og beskæftigelse, og som kunne finansiere opbygningen af en velfærdsstat med opfattende sociale tryghedsordninger og offentlig service ... Køb adgang for at læse mere

DHO om etableringen af velfærdsstaten 1945-73 og analyse af "Braget"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DHO om etableringen af velfærdsstaten 1945-73 og analyse af "Braget".