DHO om Bz-bevægelsen og Slumstormerne

  • STX 1.g
  • DHO
  • 10
  • 9
  • 2719
  • PDF

DHO om Bz-bevægelsen og Slumstormerne

Dansk/historieopgave (DHO) om Bz-bevægelsen og Slumstormerne.

I denne DHO kigges på Slumstormerne og Bz-bevægelsen ud fra en historisk og litterær synsvinkel. Der undersøges, hvilke holdninger til samfundet, der kommer til udtryk i Slumstormernes og Bz-bevægelsens litteratur og sangtekster, og i den sammenhæng analyseres sangteksten ”Den sorte firkant” af Slumstormerne.

Dernæst gennemgås kort et digt/sangtekst fra bogen URO – og på baggrund af de to tekster, diskuteres det hvordan samfundsopfattelsen og forholdet til socialt engagement i litteraturen og kunsten ændrer sig i tiden mellem de to bevægelser.

Desuden beskrives den tidsperiode de 2 bevægelser indskriver sig i ud fra et samfundshistorisk perspektiv. Der bliver også lavet en kildekritisk analyse for at finde frem til, hvorfor de unge blev tiltrukket af Bz-bevægelsen.

Indhold

Indledning 2
Perioden (1950-1995) 2
Analyse, fortolkning og perspektivering 4
Kildekritik 5
Diskussion 7
Konklusion 8
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Blandt Slumstormerne og i bz-bevægelsen brugte man på forskellig vis sange og digte til at videregive holdninger til samfundet. F.eks. på Christianiapladen og Slumstormerpladen, hvor en række kendte danske musikere er med. Især sangen ”Den Sorte Firkant”, der er fra ”Slumstormerpladen – Det kan blive bedre kammerat” i 1971, og som er indspillet af musikgruppen ”Slumstormerne ”, beskriver på udmærket vis den tid, den er skrevet i og Slumstormernes holdninger,
I denne opgave vil jeg kigge på Slumstormerne og bz-bevægelsen ud fra en historisk og litterær synsvinkel. Jeg vil undersøge, hvilke holdninger til samfundet, der kommer til udtryk i Slumstormernes og bz-bevægelsens litteratur og sangtekster, og jeg vil i den sammenhæng analysere sangteksterne til ”Den Sorte Firkant”. Jeg vil dernæst kort gennemgå et digt/sangtekst fra bogen URO – og på baggrund af de to tekster, diskutere hvordan samfundsopfattelsen og forholdet til socialt engagement i litteraturen og kunsten ændrer sig i tiden mellem de to bevægelser. Jeg vil i den sammenhæng perspektivere teksterne ud fra de kilder og opgaver, som vi har arbejdet med i løbet af skoleåret. Jeg vil desuden beskrive den tidsperiode, de 2 bevægelser indskriver sig i, ud fra et samfundshistorisk perspektiv. Jeg vil også lave en kildekritisk analyse for at finde frem til, hvorfor de unge blev tiltrukket af bz-bevægelsen.

Perioden (1950-1995)
50'erne og starten af 60'erne var præget af høj økonomisk vækst og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Det var samtidig i den tid, at den danske velfærdsstat blev etableret og udbygget. Flere nye økonomiske ydelser blev introduceret, og der blev iværksat sanering af kvarterer i de større byer. Initiativet kom fra Socialdemokratiet, som ville styrke det sociale sikkerhedsnet for borgerne. Det var dog svært at få de nye reformer igennem i starten af 50'erne, da den økonomiske situation blokerede mere vidtgående tiltag. Men i slutningen 50'erne kom der højkonjunktur til ....
___________

Analyse, fortolkning og perspektivering
Jeg vil analysere sangteksten ”Den Sorte Firkant” , der er skrevet af en række danske musikere under navnet slumstormerne i 1971 og indgår i albummet ”Det kan blive bedre kammerat”, som er udgivet af forlaget Demos, jf. billede 1. Alle sangene er dedikeret til slumstormer-bevægelsen.
Jeg vil i analysen komme ind på de historiske begivenheder, som sangen forholder sig til, dens budskab, og dens tema.
Sangen handler om den sorte firkant i København, som er en betegnelse for et område i indre Nørrebro tæt på Blågårds plads. Området var alment kendt i 1960'erne og 70'erne, idet her boede en stor del af byens socialt udsatte. Som jeg nævnte tidligere, havde Københavns Kommune påbegyndt et saneringsprojekt, og det betød, at en stor del af bygningerne i den sorte firkant nu stod tomme og senere hen blev revet ned. Det medførte stor utilfredshed blandt mange af beboerne, som stod uden hjem eller blev flyttet til boligbyggerier i fx Ishøj.
I omkvædet lyder det: ”Sorte Firkant, dine gader er mørke – men i dit sind er der lys – Sorte Firkant, fra din stenørken – skal direktøren snart få sig et gys”. Heraf kan kan man udlede, at selvom området måske virker faldefærdigt og fyldt med drankere, gemmer der sig en charme bag murene. Anden del af verset synes at kunne beskrive slumstormerne selv, idet de tager kampen op mod de rige og magthaverene.
Sangen kan desuden læses som en kritik af kapitalismen som sådan, eftersom direktøren, som ..... Køb adgang for at læse mere

DHO om Bz-bevægelsen og Slumstormerne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til DHO om Bz-bevægelsen og Slumstormerne.